Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

Vitenskapelig pro-pedofili

stop-child-abuse2Erik Andersen er en norsk barnemishandler som i 2008 ble arrestert og anklaget for å forgripe seg på hundrevis av barn siden 1976. Han ble tiltalt for over 50 tilfeller av seksuelle overgrep, blant annet to voldtekter på unge gutter.

I 2010 ble han dømt til ni års fengsel, med mulighet for forlengelse så lenge han er ansett som en fare for samfunnet.

Alle hans ofre var små gutter i alderen seks til 12 år.

Denne barnemishandleren som mediene refererte til som «Lommemannen» hadde en formue på 20 millioner norske kroner, penger som kunne gå til ofrene  av overgrepene hans.

Den mest profilerte bloggeren for de sekulære humanister og skeptikere i Norge skrev en artikkel som heter «Lommemannens formue kan gå til ofrene«, og den er ganske kort, så jeg gjengir  alt sammen:

» I så fall må Lommemannen være det beste som har hendt dem……»

Human-Etisk Forbund (HEF) er en av verdens største sekulær humanistiske foreninger med sine 83.000 medlemmer. Det mottar årlig en offentlig finansiering som i dag utgjør i underkant av 70 millioner kroner.

Som jeg viste til i forrige artikkel, sprer Human-Etisk Forbund pro-pedofili til sine medlemmer og allmennheten gjennom en blogg de fremmer. Bloggeren – Gunnar Tjomlid, er også et aktivt medlem av forbundet, skriver for deres nettmagasin «Fri Tanke»  og holder foredrag for HEF og ungdomsfløyen av forbundet.

Tjomlid beskriver seg selv som sekulær humanist, militant ateist og skeptiker, og hovedfokus i hans blogger er å avkrefte alt som naturlig helse har å tilby. Men, han har også over 100 artikler relatert til barnepornografi, pedofili og aspekter rundt det temaet.

Dette er hvordan han illustrerer noen av disse artiklene. Unge jenter i seksuelt utfordrende klær.

Tjomlids artikkel «Tanker om barneporno» er illustrert med et bilde av en ung jente som poserer i  bikini. Hun virker glad og smilende.

Bildet kommer fra en nettside han anbefaler i begynnelsen av artikkelen (pedofili.info) og flere andre ganger i sin blogg.  Nettsiden  er det norske svaret på den pedofile organisasjonen NAMBLAs nettside – laget av pedofile for å få sin agenda ut til publikum.

Bildet av den lykkelige smilende jenta, poserer i bikini. Ta en titt på det igjen.

Hvordan ville du føle det hvis hun gråt i bildet?

Vitenskapen bak smilende barn i barnepornografi

Kayıp-Gidenleri-Gördükçe

Bildet av den smilende jenta i bikini, hvor kommer det fra? Det er vanskelig å si, og det kunne like gjerne være fra en pedofil som tvang barnet til å posere på den måten. Hvem vet?

De fleste pedofile foretrekker pornografi hvor barna  smiler, da det er gjennom det smilet de rettferdiggjør sine egne handlinger . (Ingen skade skjedd).

Eksperter på dette har vist at pornografiske videoer med barn som oftest har den originale lyden fjernet, men de gangene den er intakt, kan de høre barna få instruksjoner om å smile, «se inn i kameraet og smil!»

Forskning forteller oss at dette er en konsekvent ting i barnepornografi, og at pedofile stoler og tror på barnets smil (Taylor og Quayle, 2003).

Det er noe vi kan se på i sammenheng med all forskning som forteller oss at en «klassisk pedofil» vil ha kognitive vrangforestillinger om at barnet faktisk likte og ønsket sex med den voksne.

Barnepornografi

Tjomlid har en rekke artikler der faren ved å se på barnepornografi blir bagatellisert. Han hevder det ikke er noen sammenheng mellom å se på barneporno og misbruk av barn.

Hans artikkel «barneporno og tankekontroll» er et klassisk eksempel på teorier som spres av ham – og deretter automatisk av Human-Etisk Forbund. Det han hevder er at barneporno faktisk kan være forebyggende mot seksuelt misbruk av barn, og selvfølgelig –  det er en menneskerett å kunne besitte barneporno, sier Tjomlid.

«Et spørsmål om frihet

Bør man ha rett til å oppbevare barneporno til personlig bruk? La meg først presisere at jeg ikke selv kan forstå at noen mennesker skulle ønske dette. Likevel er det nettopp dette ytringsfrihet og rettferdighet dreier seg om, nemlig å ivareta rettighetene til de som er annerledes enn deg selv, og som har meninger og syn som ofte kan bryte med alt man selv føler er riktig.

En annen ting du ofte finner i bloggen er hans forsvar av tegnet eller data- animert barneporno. «Det er tegninger-datagrafikk, så det er ingen ofre»:

La meg til slutt presisere at jeg også synes det kan være motbydelig med tegnet barneporno. Jeg har selv sett slik manga (altså tegninger) som involverer (fiktive) barn, og jeg synes det er ekkelt og frastøtende, og kan ikke forstå at noen oppsøker slikt materiale. Men rent prinsipielt mener jeg at det ikke må forbys så lenge det ikke finnes noen direkte ofre, og vi tross alt bør ha bedre argumenter enn noen hypotetiske og ekstremt indirekte og udokumenterte skadevirkninger for å sette til side ytringsfriheten.

Legg merke til at i de siste to utdrag fra bloggen hans så gjør han det klart at han personlig synes det er galt å beholde eller se på barneporno, men samtidig argumenterer han og for det motsatte syn.

Dette er den eneste måten pro-pedofili kan fremlegges. Det må være svært subtilt, ellers ville folk bli kvalme med en gang – så det må skje med «double think / speak» der hjernen får to ideer på en gang.

På den annen side – skaper barnepornografi flere overgripere?

Flertallet av menn som har blitt tiltalt eller dømt for barnepornografi lovbrudd viser pedofile profiler på phallometric testing, og det er mange studier som viser sammenheng mellom å se barnepornografi og misbruk av barn.

Studier fra Mayo Clinic i USA viser at 30% til 80% av de som så på barneporno og 76% av personene som ble arrestert for barneporno på Internett hadde misbrukt barn. Psykologer ved American Federal Bureau of Prisons fant en høyere prosentandel overgripere blant barnepornografi lovbrytere enn Mayo Clinic studien.

En rapport fra USA National Institute of Justice beskrev «en urovekkende sammenheng» mellom de som distribuerer barnepornografi og overgrep mot barn. En rapport utgitt av NCH uttalte: «Mange pedofile erkjenner at å bli eksponert for bilder av barnemishandling, tenner deres seksuelle fantasier og spiller en viktig rolle i å lede dem til å begå seksuelle overgrep mot barn».

Flere forskere understreker at fantasier er en viktig forløper for barnemishandling (Howells, Day, og Wright, 2004; Marshall, 2006; Howitt & Sheldon, 2006).

Å så tvil om skadeomfanget

En av de viktigste aspektene i en pro-pedofil agenda er å stille spørsmål ved antagelsen av skade. Dette skjer igjen og igjen i bloggen HEF sprer til publikum, men de vitenskapelige bevisene som brukes for å understøtte dette koker ned til èn skrekkelig studie (Rind, 98).

Hvorfor så tvil om skadeomfanget når det er overveldende bevis for det motsatte? (Langfeldt, 2003, Hughes, 2007; Fazekas, 2002; Schmidt, 2002, Ward & Keenan, 1999;. Mann et al, 2006 etc.)

Den vitenskapelige-kliniske forskning på overgripere viser dette er noe de gjemmer seg bak. Ord som «det var barnet som forførte meg-barn vil ofte ha sex med en voksen», er noe de bruker de for å rettferdiggjøre sine handlinger. (Gannon et al, 2007;. Ward & Keenan, 1999).

De fleste overgripere ser ikke seg selv som ansvarlige for det de har gjort. De har kognitive vrangforestillinger, og da å få dem bekreftet i en såkalt vitenskapelig blogg spredt av en «humanistisk» forening – vel, hva mer kan de ønske seg?

Den pro-pedofile bloggen som HEF sprer til publikum hevder det er en vitenskapelig blogg. «Forskning», kirsebærplukket til det ekstreme – ofte laget av pro-pedofil eller pedofile, men hvem vil vite det  uten å gå grundig inn på emnet?

Ta denne unge jenta som et eksempel. Hun skriver i bloggen sin at Tjomlids artikler har hjulpet henne til å forstå mange ting, og at hun nå bruker de i diskusjoner på skolen hennes: «Noen eksempler er dine artikler om VitaePro, barnepornografi og cannabis. Da jeg husket en av artiklene kunne jeg bruke statistikk og fakta derfra. På den måten hadde jeg mange faktabaserte argumenter hele tiden.»

En «vitenskapelig» blogg – spredt til allmennheten av en «humanistisk» forening, høres ut som et bra sted for unge mennesker å lære. Et sted hvor de kan lese dette farlige mantra:

Det Staff derimot påpeker, er at de seksuelle handlingene i seg selv, ikke nødvendigvis er skadelige (og hvertfall ikke står i stil til den heksejakten som har vært ført mot Lommemannen). Dette støttes av forskningen.

Det er vanskelig å skrive dette, fordi det vekker så mye avsky i meg selv, men det må likevel sies: I den rette kontekst hvor det ikke er tvang, manipulasjon, misbruk av tillit, vold, påføring av smerte etc, så kan sex mellom et barn og en eldre part være helt ufarlig og kanskje også positivt. Det er mange studier som dokumenterer dette.

Respons fra Human-Etisk Forbund

Even Gran er seniorrådgiver for Human-Etisk Forbund, og til magasinet «Visjon» gjør han det klart det er best å ignorere hva de sprer til publikum.

– Gunnar Tjomlid fordømmer selvsagt seksuelt misbruk av mindreårige like sterkt som alle oss andre. Slik jeg forstår det er han først og fremst opptatt av en rasjonell og ryddig debatt om disse meget følsomme temaene, og minner oss for eksempel på at pedofile er mennesker de også, sier Gran.

En annen rådgiver for Human-Etisk Forbund, tidligere redaktør av Playboy, Didrik Søderlind, kaller det faktum at de sprer pro-pedofili for svada, og foretrekker å sette fokus et annet sted:

-Hans største problem er at hans blogger har blitt brukt til å henvende seg til mennesker med evnen til å holde flere tanker i hodet samtidig. Jeg kan ikke tro at han var forberedt på å bli lest så nærsynt, og så sta som alternative tenkende mennesker klarer, sier Søderlind.

Hva ekspertene forteller oss

Human-Etisk Forbund hevder de er en organisasjon for folk som baserer sitt livssyn på menneskelige verdier, rasjonell tenkning og vitenskap – og det er slik de sprer pro-pedofili.

Ideer innpakket i en «vitenskapelig» setting

Dette ligger svært nær hvordan ekspertene jeg har vært i kontakt med, beskriver en pro-pedofil agenda.

Barnetalsmann Dr. Judith Reisman, er professor ved Liberty University School of Law. Hun har lest flere av Tjomlids bloggposter samt mine artikler om temaet, og hun  gir  denne kommentaren på mail:

» Ingen i dagens verden kan benekte at barn blir skadet av seksualisering i bilder, tekst eller andre formater. Den Kroatiske Høyesterett (Constitutional Court) eliminerte nylig det seksualiserte pensum i seksualundervisningen som rystet det kroatiske folket.

Den akademiske pedofil lobby har vokst og formet tanker og adferd mot barn siden jeg først møtte den gruppen i 1976 på British Psychological Association sponsored Conference on Love and Attraction i Swansea Wales. Denne gruppen som var liten den gang, har utvidet sin innflytelse over hele verden,  noe jeg diskuterer i min seneste bok, “Stolen Honor, Stolen Innocence.” Ikke la deg lure. Ondskap viser seg i ulike former og den samme gamle Nazi ondskap er nå kledd i pedofile klær eller mangel på sådan.»

Dr. Joyanna Silberg, Executive Vice-President of the Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence, har og lest begge mine artikler om denne agendaen, og hun gir følgende kommentar:

«Vi har sporet virksomheten til pro-pedofile grupper i 15 år og har merket oss felles mønstre i deres forsøk på å lure publikum. De prøver å rettferdiggjøre sine  anbefalinger og atferd med «vitenskap», men denne «vitenskapen» de er avhengige av trosser de grunnleggende prinsippene for vitenskapelige undersøkelser. Når utfordret, gjør de seg til ofre som Galileo som prøver å rettferdiggjøre et nytt paradigme.

Intet av den eksisterende forskningen viser noen fordel for barn i tidlige seksuelle relasjoner med voksne, og forskningen de bruker for dette, «Rind Study» har mange feil, inkludert åpenlyst feilrapportering.

Vi har fulgt deres e-post trafikk og har sett samtaler hvor de skisserer at deres tilnærming vil være å samle sympati, og å infiltrere de vitenskapelige miljøene for å få troverdighet. Vi har påpekt tidligere at noen av de «forskerne» de er avhengige av har tatt offentlige stillinger i organisasjoner som aktivt fremmer pedofili og har skrevet i pedofile tidsskrifter.

The American Psychological Association vedtok kort tid etter den berømte Rind studien kom ut å forsvare sitt sterke standpunkt om at seksuelle overgrep mot barn er skadelig på grunn av ubalansen i forholdet. Det er noen ganger vanskelig for et uvitende publikum å skjønne hvor langt de propedofile sympatisører vil gå for å lure publikumet, og dermed skape et miljø mer mottakelig for kriminell aktivitet som involverer mindreårige.»

Den norske psykologen Kirsten Holtmon Resaland, sier i et intervju med avisen Aftenposten at det er alltid en stor risiko for et barn å bli skadet hvis det blir blandet inn i voksen seksualitet, både på kort og lang sikt. Dette gjelder også i tilfeller uten vold.

Hun mener denne informasjonen er viktig å formidle til pedofile, som ofte i misbruks situasjoner tror  at hvis de er forsiktige nok, vil ikke barnet ta skade av det.

Human-Etisk Forbund fremmer den motsatte ideen.

Tjomlids samlede verker om tema, delt ut til publikum av Nettavisen og Human Etisk Forbund:

  1. [09.07.2006] En pedofil jævel?
  2. [09.07.2006] Om barneporno og tankekontroll
  3. [20.07.2006] Ny nettrekord for barneporno?
  4. [22.12.2006] Kripos ser deg!
  5. [26.12.2006] IWF overdriver igjen
  6. [26.12.2006] Statistikken taler mot nytt lovforslag
  7. [26.12.2006] Ny absurd lov
  8. [04.02.2007] Tanker om barneporno
  9. [04.02.2007] NoAbuse.no – statistikk til besvær
  10. [07.02.2007] Typisk debatt om pedofili
  11. [10.02.2007] Predator Panic
  12. [08.07.2007] Debatt om min blogg
  13. [24.03.2007] Dommer kritiserer COPA
  14. [25.3.2007] Grov barneporno
  15. [14.07.2007] Ny undersøkelse om barns sikkerhet på nettet
  16. [15.07.2007] Internettovergrep – en myte?
  17. [21.07.2007] Kripos frykter flere overgrep på nett
  18. [09.05.2007] Drapsmann for Taliban
  19. [09.05.2007]  Tvilsom journalistikk
  20. [14.07.2007] Debbie Nathan tenker høyt om barneporno
  21. [25.10.2007] Vil sjekke PC og telefon til pedomistenkte
  22. [12.11.2007] Barneporno-tabbe i media?
  23. [13.11.2007] Ny studie avviser sammenheng mellom tidlig seksualdebut og ungdomskriminalitet
  24. [16.11.2007] 14-åring sa nei til sexerstatning
  25. [16.11.2007] Dyresex blir forbudt i Norge
  26. [25.11.2007] Menns seksuelle hykleri?
  27. [21.12.2007] Og nå over til...
  28. [01.01.2008] Obligatorisk nett-sensur i Australia
  29. [12.01.2008] Hysteri om Lommemannen
  30. [14.01.2008] Lommemannen, Staff og samfunnets umodenhet
  31. [14.01.2008] Stopp SMS-aksjon mot Staff
  32. [26.01.2008] En av de verste sexforbryterne i England?
  33. [31.01.2008] Paedogeddon
  34. [18.03.2008] Studier viser at frykten for internettovergripere er grunnløs
  35. [23.03.2008] Er en som besitter barneporno nødvendigvis pedofil
  36. [07.04.2008] Bortført av pedofil?
  37. [20.04.2008]  Dupre – barneporno
  38. [22.04.2008] TV2 voldtar statistikken
  39. [28.04.2008]  Er Tjomlid pedofil?
  40. [01.05.2008] Kripos’ nye dilemma: Ekte eller falsk barneporno?
  41. [05.05.2008] Staff – en stor humanist!
  42. [18.06.2008] Radosh om barneporno
  43. [19.06.2008] Teen girl pleads guilty to child porn charges
  44. [24.06.2008] Småbarn tvunget til sex foran hundre voksne
  45. [29.06.2008] Svenske straffes for oppkonstruert overgrep
  46. [10.07.2008] Nekrofili – et seksuelt overgrep mot liket?
  47. [17.07.2008] Verdens beste pappa pedofil?
  48. [09.08.2008] Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes
  49. [11.08.2008] Doug Stanhope om barneporno og pedofili
  50. [12.08.2008] Idiotisk rød chatte-knapp varsler politiet
  51. [03.09.2008] Storberget med mer barneporno-svada
  52. [04.09.2008] Patrick Kelly – Uskyldig dømt?
  53. [05.09.2008] Den Røde Knappen
  54. [09.09.2008] Vi elsker å hate Krzysztof og Fritzl
  55. [18.09.2008] Nakenprat offer for diffust lovverk
  56. [18.09.2008] Barneporno og overgrep
  57. [23.09.2008] Tatt for hva?
  58. [27.09.2008]  Sex-psykolog advarer foreldrene
  59. [18.10.2008] Muslimske terrorister knyttes til barneporno
  60. [22.10.2008] Melkepupp er barneporno
  61. [29.10.2008] Når lovverket rammer feil
  62. [12.11.2008] Heller død enn seksuelt tilfredsstilt
  63. [20.11.2008] Aschberg sikter på pedofile – men bommer stygt
  64. [28.11.2008]  Verden går av hengslene
  65. [07.12.2008] Virgin Killer
  66. [08.12.2008] Simpsons barneporno
  67. [15.12.2008] Også DU kan være pedofil!
  68. [15.12.2008]  Hvileløs jakt etter det riktige straffenivået
  69. [20.12.2008] Hvorfor lyver Kripos og Telenor?
  70. [19.12.2008] Sexpress mot unge på nettet
  71. [27.12.2008] Tullete nettvettregler for barn
  72. [02.01.2009] Justismord overfor barnepornosiktet skiensmann
  73. [25.01.2009]   Religionstime med barneporno 
  74. [01.02.2009] Et selvportrett hos deg, barneporno hos meg
  75. [07.02.2009] Internettovergrep er kun statistisk støy
  76. [08.02.2009] Når ungdommelig kåthet blir seksuelle overgrep
  77. [20.02.2009] Når ungdommers kjærlighet blir kriminalisert
  78. [23.02.2009] Dømt for barneporno – aktørene var voksne
  79. [27.03.2009] Tok nakenbilder av seg selv – siktet for barneporno
  80. [27.04.2009] Pedophilia and sexuality
  81. [07.05.2009] Enda en absurd konsekvens av en absurd definisjon av barneporno
  82. [14.05.2009] Heller vold enn sex?
  83. [01.05.2009] Mer vås fra Kripos om Den Røde Knappen
  84. [19.05.2009] Crazy Myka Fox – Social Tip #78 – SEXUAL MOLESTATION
  85. [14.06.2009] Ulovlig jakt på enhjørninger
  86. [19.06.2009] Medietilsynet pisser på overgrepsofre
  87. [21.06.2009] Barneporno eldes som en god rødvin
  88. [30.06.2009]  Judith Levine – Kids, Sex & the State
  89. [10.07.2009] Den Røde Knappen – fortsatt uten målbar effekt
  90. [25.07.2009] Hvorfor Megan’s Law ikke er noen god ide
  91. [01.08.2009] Frivillig sex er ikke voldtekt
  92. [12.09.2009] Problemet med å ha en A-cup-fetish
  93. [13.09.2009] Uheldig tosk
  94. [18.09.2009] Vås om barneporno og pedofile fra FN
  95. [03.04.2010] Sveriges voldtektstall under lupen – ikke så ille likevel?
  96. [10.04.2010] Håpløst EU-utspill om seksuelt misbruk av barn
  97. [15.04.2010] Barneporno er ikke hva det en gang var
  98. [21.04.2010] Den Røde Knappens effekt betydelig overdrevet
  99. [21.05.2010] Ettersøkt pedofil knyttes til døde barn -ish
  100. [29.05.2010] Pedofili-søppel fra Dagbladet og VG
  101. [29.06.2010] Sexjakt på Internett
  102. [30.09.2010] Bare 1,7% av domener på skandinaviske sensurlister inneholder barneporno
  103. [26.02.2011] Penn & Teller’s Bullshit – Teen Sex
  104. [25.03.2011] Noen tanker om ansvarliggjøring og seksuell lavalder
  105. [03.05.2011] Når voksne kvinner blir barn
  106. [03.06.2011] Fører nettporno til flere overgrep?
  107. [23.06.2011]  Jeg vil ha min apesex i fred!
  108. [18.05.2012] Seksuelle overgrep mot en blyantstrek
  109. [15.06.2012] Svenske frikjent for «manga-barneporno»
  110. [18.10.2012] Vitenskapsblogger advarer nå foreldre…
  111. [16.01.2013] Vanskelig nyansering rundt pedofili
  112. [19.10.2013]  Sitat-manipulering om voldtekt

Kilder for denne artikkelen er:

Kirsten Holtmon Resaland master avhandling, «Human eller monster?»

Wikipedia, Forhold mellom barnepornografi og seksuelle overgrep mot barn

Wikipedia, seksuelle overgrep mot barn

Bilder:
photopostsblog.com
arastiralim.net
hromedia.com
www.legalcheek.com
justiceforchildrens.blogspot.com

7 kommentarer på “Vitenskapelig pro-pedofili

 1. Meg vettu
  august 9, 2013

  For noen nydelige poenger du presenterer. Ikke skjønner jeg at HEF lar denne Gunnar Tjomlid holde på som han gjør.

  • gardenofserendipity
   august 9, 2013

   Tusen takk skal du ha. Hvordan de kan spre slikt som ifølge forskningen medfører flere seksuelle overgrep mot barn er for meg helt uforståelig. Det forteller meg alt jeg trenger å vite om dette forbundet.

 2. Unni Anita Iversen
  august 9, 2013

  Så flott at dokumentasjonen du fremlegger blir forsterket og backet opp av Dr. Judith Reisman og Dr. Joyanna Silberg. Begge respekterte og tunge aktører innen temaet som her er tatt opp. Ikke tvil om at Hef burde låne øre til dem.

  • gardenofserendipity
   august 9, 2013

   Unni, jeg sendte de en mail hvor jeg ba om deres oppriktige kommentar til hva de så, og svarene jeg fikk var entydige.

   Ingen av de hadde noe som helst kritikk av hva jeg skrev, tvert imot.

   Jeg hadde med det et håp om at HEF ville lytte, men denne arrogante foreningen som dekker seg under beskrivelsen «humanisme» gir rett og slett blaffen i om vitenskapen de deler fører til sekuellt misbruk av barn.

   Uansett, jeg ser rundt i kommentarfelt at alle, utenom den ekstreme gjengen som holder til i skjørtekanten til HEF, ser med avsky på hva som skjer og sprer informasjonen vidre.

 3. Tone Veiulfsen
  september 3, 2013

  Dette var jo rystende lesning. Human etisk forbund har 0 respekt hos meg. Har aldri hørt om denne Gunnar Tjomlid før men nå må jeg jo finne ut av hva han skriver. Kampen mot seksuelle overgrep mot barn må bare fortsette ,trodde ikke det var så mange gale mennesker der ute , dette var grusomt å lese om. Trodde virkelig ikke oppegående mennesker hadde slike holdninger til barn ,er nok litt naiv der jeg skjønner jeg. Flott jobb og viktig jobb du gjør 🙂

 4. Anders Mathisen
  oktober 16, 2013

  Fantastisk bra blogg. Endelig noen som setter Tjomlid skikkelig på plass og resten av HEF.

 5. Thor Fornes
  november 24, 2013

  Veldig bra artikkel Dag..Forsvarte Snåsamannen med et innlegg i bloggen til Pro-pedoen Tjomlid..med hermetegn: «senke den sexuelle lavalder til 12» og «forsvarer pedofili» og et hav av klipp og lim poster der han forfekter pedoers rett til sex,som jeg kunne ha limt inn..Ble kastet rett ut og blir nektet innlegg..flere fikk lese det en liten stund i hværtfall..i Nettavisen så lenge den stod..Det tålte ikke Tjomliden nei..

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: