Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

Statsstøttet media – propagandamaskiner

media-blackout-680x365

Den engelske avisen the Guardian melder i dag om stor deltagelse i den verdensomspennende aksjonen «March Against Monsanto». Rundt to millioner mennesker i over 50 land viste sin avsky og økte bevisstheten om dette kjemiske selskapet som er verdens største bedrift innen genetisk modifiserte frø, og de tilhørende kjemiske sprøytemidler.

Denne artikkelen ble først publisert på Kilden.Info 26.5.2013.

Oslo hadde i følge politiet ca 1500 mennesker som gikk i tog mot Monsanto, og det var demonstrasjoner i andre deler av landet som for eksempel Bergen og Lena i Oppland.

USA TodayHuffington Postabc NewsYahoo NewsRussia TodayLos Angeles TimesAl Jazeera og  the New Zealand Herald kan alle melde om stor deltagelse, men hva skriver våre riksdekkende skattefinansierte aviser om saken?

Ingenting.

Verken VG, Dagbladet, Dagsavisen eller Aftenposten nevner saken.

Pressestøtte

Norske aviser mottar årlig rundt 2 milliarder kroner i pressestøtte, og i tillegg har vi NRK som gjennom lisensavgiften mottar over 4 milliarder. Redaktør og administrerende direktør i Mediehuset Nettavisen AS, Gunnar Stavrum, forteller oss det er tre ganger mer statsstøtte per journalist enn det er jordbruksstøtte per bonde.

Statlig pressestøtte, er det sannsynlig at staten er villig til å gi store summer til mediebedrifter som kanskje har et helt annet syn på hva staten bør gjøre, eller det bare endestasjonen for myndighetenes spin?

Den franske filosofen Michel Foucault, beskrev noe han kalte governmentalitet, kunsten å regjere. Det er et konsept som bygger på diverse teknikker av kontroll i måten å regjere på slik at staten kan dirigerer hvordan vi oppfører oss. Foucault mente det utføres på et bredt spekter, former av sosial kontroll i disiplinære institusjoner (skoler, sykehus, psykiatriske institusjoner, etc.), samt hvilken kunnskap vi blir gitt gjennom blandt annet media.

Avisenes nyhetsfokus

Monsanto er verdens største bedrift innen genetisk modifiserte frø og de tilhørende kjemiske sprøytemidler. For alle som har sett på miljøspørsmål så vil dette firmaet ha dukket opp. De har blitt kåret i internett undersøkelser til å være verdens mest onde bedrift, og man trenger ikke gå lengre enn til Wikipedia for å skjønne dette er et suspekt firma med en lang historie av kriminalitet og skandaler bak seg.

Norge har gjennom Statens pensjonsfond gjort store investeringer i Monsanto, noe som er kritisert av alt fra pensjonsfondets eget etikkråd, miljøvernorganisasjoner og ikke minst bøndenes egene forbund som for eksempel bonde og småbrukarlaget.

Hvor mange artikler har de 4 største riksdekkende avisene om Monsanto?

VG:
3 artikler hvor Monsanto er nevnt, og de er:  En pressemelding fra NTB om Seralini sin studie fra i fjor – studien som viste til at rotter som ble foret på GM mais over et par års tid fikk kreft. En artikkel fra 2002, som omhandler Monsanto sitt forsøk på å lage en type cornflakes som holder seg knasende sprø selv etter man har helt på melken.., og en artikkel fra 2004 som ser ut som ren produktreklame for en type øl som er produsert med råvarer fra genetisk modifisert mais.

Lady Gaga derimot gir 6000 treff hos VG, 197 under nyheter, hvorav et stort antall er artikler produsert av VG sine journalister.

Dagbladet:

14 artikler hvor Monsanto er nevnt.  6 er egenproduserte , 2 fra NTB og  6 er debattinnlegg fra andre. Den største delen av dette stoffet er fra perioden 1999- 2002. I tillegg til dette finnes det i kulturavisen Dagbladet en bokanmeldelse av «The State of Things», hvor Monsanto blir nevnt. Der blir Vandana Shiva beskrevet som en mann, noe som vel er en sensasjonell nyhet i seg selv:

«På den andre siden av skalaen står Vandana Shiva, som anlegger en i overkant polemisk tone i sin kritikk av måten transnasjonale matprodusenter som Monsanto arbeider på i India. Til gjengjeld gir han oss et utrolig sterkt bilde. Han har trykket en liste over indiske bønder som har begått selvmord på grunn av sprøytemidlene Monsanto har presset på dem.»

Lady Gaga gir 1810 treff hos Dagbladet, av de er et enormt antall artikler kun relatert til hennes spennede liv..

Dagsavisen

Monsanto ga to treff, hvorav det ene var et debattinnlegg fra Tor Skudal i Utviklingsfondet, og det andre var en NTB pressemelding. (ok, det var faktisk 3 treff, men Dagsavisen sin anmeldelse av den italienske vinen Monsanto Monrosso Chianti er ikke relevant i denne sammenheng)

Hos Dagsavisen kan vi gjennom 24 artikler sponset av skattebetalere virkelig bli kjent med Lady Gaga. Er du mer glad i Justin Bieber er det og 48 artikler hvor han blir nevnt.

Aftenposten

10 treff  hvor Monsanto er nevnt, 8 egenproduserte artikler, ett debattinnlegg og en sak fra NTB.

Lady Gaga, 161 treff og et stjernedryss av egenproduserte saker vedrørende hennes fascinerende liv.

Neddumming av samfunnet

En undersøkelse i 2008 fra Association of European Journalists (AEJ), burde ha gitt pressen en oppvekker. Den så på pressefriheten i de i europeiske land, og William Horsley som var hovedansvarlig for den sa at funnene bør føre til alvorlig bekymring for redaktører og journalister over hele Europa.

Undersøkelsen viste til manipulering av nyheter, trusler, blokkering av nyheter, spin og utnyttelse fra myndigheter samt et økende kommersielt press på journalistene. Den forteller om en trend som beskrives som neddumming av journalistikken gjennom blant annet økonomiske markedskrefter og myndigheter som påvirker hva som kommer på trykk.

Det har ført til en manglende tillit fra leserne om objektiviteten av hva vi blir tilbudt, noe som de nedadstigende lesertallene viser. Horsley kaller dagens journalistikk for «churnalism», nyhetsproduksjon på løpebånd bare for å fylle plassen i avisene. Han er ikke alene i å beskrive dagens aviser som nedummet, den debatten har pågått i lange tider i avisverden. Men selv om debatten er der, blir neddummingen intensifisert.

Bob Franklin fra avdeling for studier på journalistikk ved Sheffield University i England, har en avhandling ved navn McJournalism”, The McDonaldization Thesis and Junk Journalism. Der beskrives konseptet dagens aviser lages etter som samme modell McDonalds driver sine smakfulle spisesteder på, noe han mener er en grunn til dagens neddumming av media.

Ord som effektivitet, standardisering og kontroll går igjen. Få nyheter raskt ut i en jevn strøm, journalister som jobber under banneret effektivitet isteden for kvalitet – forutsigbarhet ved å gi folk en fast blanding av sport, kjendiser, litt politikk osv, og så jobbe under målet om at gode opplagstall betyr de er på rett vei.

 propaganda

Valg  av ord som en bevist handling for å påvirke underbevisstheten er en kjent sak hvis man bedriver propaganda for noe, og her kan en artikkel fra VG ved navn Knuser mytene om økologisk mat være et eksempel på det. Den har og undertittel i form av disse stikkord  «Ikke dokumentert at det er sunnere **- Kan være verre for miljøet **- Kuene har det ikke bedre».

» Økologisk har aldri vært billigere relativt sett. Men vanlig mat er i all hovedsak billigst.», skriver VGs journalist. Hva er det som er vanlig mat? Det finnes vanlig økologisk mat som er slik som naturen av vane lager den, og så har man det som VG beskriver som vanlig. Mat full av sprøytemidler eller andre kjemiske gifter, antibiotika og lavere næringsinnhold. Er det vanlig mat?

Artikkelen utvikler seg til en for og imot sak om økologisk mat, hvor først personer skeptisk til gevinsten av økologisk mat uttaler seg. Dette blandet med journalistens egene «undersøkelser» som er en studie som på forhånd hadde blitt kritisert som et makkverk , og av den grunn skapte mye oppstandelse i flere aviser og nettsteder.

En kraftig kritisert studie  brukt som bevis på at økologisk mat ikke er bedre en konvensjonell mat, mens det på samme tid finnes hundretalls av studier som sier det motsatte. Hvorfor journalisten benyttet seg av akkurat den kan man kanskje skjønne når man ser på hva som er gjort av uthevinger i VG sin artikkel. Kun sitater og stoff fra de som er kritisk til økologisk mat er uthevet, og journalisten har kun bidratt med å finne de de samme synspunkter.

Sensur

Det hevdes fra flere at avisflukten er en følge av at folk ikke ser avisenes stoff som objektivt lengre, noe som brudd på pressefriheten eller manipulering av nyheter viser. WikiLeaks har noen saker fra Norge angående  pressesensur, og en av den mer absurde sorten må vel være denne,» Norwegian paper, NRK, censored article saying cannabis safer than alcohol, a year after publishing,»

Det er en sak hvor NRK spurte Dr. Skavlan om å gi svar på et spørsmål fra en leser om cannabis. NRK sin artikkel viser i 2007 at cannabis er mindre farlig enn alkohol, med noen reservasjoner.

Et år senere ble artikkelen endret, flere sitater fra Skavlan fjernet, mens negativt stoff om cannabis ble tilføyd. Uten noen forklaring fra NRK, ble den nå vinklet til å si akkurat det motsatte – at cannabis er mer farlig enn alkohol, med noen reservasjoner.

Absurd sak, men WikiLeaks har og en historie fra Norge av den styggere sorten: Norwegian Secret Service article removed from TV2, 19 Aug 2009 

«Denne artikkelen om norges etterretningstjeneste ble publisert[1] 19 august 2009 på Norges største avis sin nettside, VG[2], bare for å bli fjernet uten forklaring to timer senere. Men en kopi av artikkelen ble oppdaget i Googles søk «cache[3],og utgitt her. En annen journalist, Kjetil Stormark, måtte slutte i jobben som journalist i VG i 2004, angivelig fordi han var publiserte for mange artikler om interne saker i PST[4]. Opposisjonen har også klaget [5]. Grunnen til artikkelen fjerning er for øyeblikket ukjent til WikiLeaks

Selvsensur og mer vitenskap til ingen nytte

Selvsensur blandt journalister er i dag blitt en normal ting som vi alle kan se ved å lese nyhetsartikler som enten er helt feilaktige, eller kun som kommersielle prosjekter å regne.

En undersøkelse fra USA i år 2000, fant at en fjerdedel av journalister med vilje enten hadde unngått en nyhetshistorie eller mykgjort tonen så det var til fordel for deres arbeidsgiver. Halvparten av journalistene sa deres arbeidsgivers økonomiske hensyn medførte at viktige nyhetssaker ofte ble ignorert.

I 2003 kom en annen undersøkelse fra USA frem til at 35% av journalister unngikk viktige nyhetssaker hvis de var pinlig eller skadelig for deres arbeidsgiver eller dens samarbeidspartnere. En studie av norske journalist studenter i årene 2000 til 2004 fant at de fikk en generell nedgang i sin journalistiske  idealisme når de startet jobb i en nyhetsredaksjon.

Vi betaler altså i overkant av 2 milliarder hvert år for at private medieselskaper kan tjene penger på fremme deres interesser, og på samme tid neddumme oss med håpløs informasjon. I tillegg, 4 milliarder til NRK så de kan utføre samme agenda.

Vil vi noengang få et sannferdig bilde av vår verden med en media som støttes av stat og kommersielle interesser?

Keith Olbermann sin beskrivelse av amerikansk media er kanskje det nærmeste vi kommer svaret på det:

«You can rock the boat, but you can never say that the entire ocean is in trouble….      You cannot say: By the way, there’s something wrong with our …. system».


Etterord

Flynneffekten er en beskrivelse av et fenomen som viser at resultatene som oppnås på  intelligenstester verden over har hatt en jevn økning på ca 3 poeng per tiår. Dette forklares med blant annet bedre ernæring, skolegang, og stimulerende miljø.

Denne trenden har nå snudd i såkalte utviklede land.., siden 70 tallet har man sett en stopp og fra 80 tallet en tilbakegang i IQ.

Professor Jon Martin Sundet og kolleger på Psykologisk institutt ved universitetet i Oslo, undersøkte resultatene av intelligenstester gitt til norske vernepliktige mellom 1950 og 2002. De fant at økningen i IQ stoppet på midten av 1990-tallet og deretter gikk den ned.

Evolusjonsbiologen Michael Anthony Woodley studerer intelligens som et evolusjonært fenomen, og har lagd analyser som viser hvordan utviklingen vil bli.

-Jeg er bekymret, min analyse går frem til 2017, og så langt ser det ille ut, sier han.

Bilder:
ww.dailykashmirimages.com

www.camaro5.com

roarmag.org

nfodesign.no

Én kommentar på “Statsstøttet media – propagandamaskiner

  1. Rene K
    januar 15, 2014

    Kjempe bra! keep’em coming! 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: