Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

197 000 dødsfall årlig i Europa skyldes legemidler.

Det var skremmende tall som kom ut fra Europakommisjonen i 2008. De viste oss det dør i underkant av 200 000 mennesker hvert år i EU land, på grunn av alvorlige bivirkninger fra legemidler. Her er det en enorm underrapportering da dødsfall blir kategorisert feil, og det faktiske tallet vil være mye høyere.

Den økonomiske belastningen det medfører samfunnet beløper seg til ca 580 milliarder. Det er tall man blir nødt til å se nærmere på.

Definisjonen på en alvorlig bivirkning er:

«En bivirkning som er dødelig, livstruende, som krever eller forlenger en sykehusinnleggelse, som medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller arbeidsuførhet, eller er en medfødt anomali/fødselsdefekt. «

«An adverse drug reaction  is an expression that describes harm associated with the use of given medications at a normal dosage during normal use. The meaning of this expression differs from the meaning of «side effect», as this last expression might also imply that the effects can be beneficial.»

I et åpent brev i det medisinske tidskriftet Lancet, ba en gruppe naturvitere og helsepersonell i 2011 statsminister David Cameron å se på problemstillingen med alvorlige bivirkninger.De hevder mye av problemet kommer av medisinsk vitenskap sin bruk av dyretesting, som de ser på som helt upålitelig. Ca 90% av nye legemidler feiler i de siste kliniske forsøk, noe som fører til økt kostnad av medisiner generelt, og det argumenteres i brevet i Lancet at det skyldes for mye bruk og tro på dyreforsøk.

Ushma C Mehta er en uavhengig konsulent innen pharmacovigilance, og konsulent for WHO sin forskning på tropiske sykdommer. Hun har sett på problemet med alvorlige bivirkninger, og i hennes rapport «the devastating consequences of not thinking about adverse drug reactions», kan vi finne flere tall som belyser saken.

Hun starter rapporten med å vise til en metastudie hvor tallene er fra forskjellige deler av verden. Den forteller oss hele 6,7% av alle sykehusinnleggelser kommer fra personer med alvorlige bivirkninger av legemidler de benytter. Men ikke nok med det. 6,3% av sykehuspasienter opplever og en alvorlig bivirkning.

Det er anslått et sted mellom 45 og 100 000 personer dør på amerikanske sykehus hvert år grunnet feilbehandling, og alvorlige bivirkninger er en viktig del av det bildet. Tall fra Australia viser oss 26% av feilbehandling på sykehus er relatert til legemidler, og hele 50% av feilbehandling hos leger kommer av legemidler.

Som vi ser, har alvorlige bivirkninger blitt et alvorlig helseproblem i vår verden, og tallene som det her vises til, forteller ikke engang hele alvorlighetsgraden av problemet. Alvorlige bivirkninger blir i stor grad underrapportert, og ikke minst feildiagnosert som en sykdom. De blir kalt «the great masquerader of disease«, da de ofte etterligner andre sykdommer. Det utgjør en stor fare, da leger ikke vet hva de forholder seg til, og påfører pasienten mer feilbehandling.

I Norge ble det i årene 2009-2010 mottatt flest bivirkningsmeldinger noensinne. Det som da var forklaringen er svineinfluensavaksinen, som stod for henholdsvis 27% i 2009, og 12% i 2010. I 2011 var det altså en nedgang i bivirkningsmeldinger, men det var allikevel det høyeste tallet noensinne hvis man ser bort i fra de to forrige år med svineinfluensa vaksinering.

Ser vi på tallene av alvorlige bivirkninger fra vaksiner, er det en enorm underrapportering, hvor enkelte hevder mindre enn 1% blir rapportert. Generelle bivirkninger har en underrapportering på 94%.

Helsepersonell sine rapporter om bivirkninger kalles spontanrapporter, og statens legemiddelverk har følgende å si om det:

«I tolkningen av tallene i denne årsrapporten er det viktig å være klar over at spontanrapporteringssystemet ikke har til hensikt å registrere alle bivirkninger som oppstår [1]. Det er de nye og uventede samt de alvorlige bivirkningene, som tilfører ny kunnskap – og dermed er meldepliktige. Siden man ikke mottar meldinger om alle bivirkninger som faktisk forekommer, vil ikke tallene reflektere den faktiske frekvensen av en bivirkning. «

Her ser vi igjen hvordan tallene vi blir presentert, er mye lavere enn faktiske forhold.Regionalt legemiddelinformasjonssenter gjennomførte i 2011 en studie på bivirkningrapporter hos barn de siste 10 år, og konklusjonen var knusende:

««Studien viser at det sannsynligvis er en betydelig underrapportering, da sykehusene melder om få bivirkninger hos barn.»

Av de 2094 bivirkninger som i 2011 ble registrert, var hele 57% klassifisert som alvorlige. 646 var relatert til vaksiner, hvorav 23% var alvorlige. 5,8% av alle registrerte bivirkninger hadde dødelig utgang.

Det er lite forskning på feilbehandling ved norske sykehus, men tall fra 2004 viser oss ca 2000 personer dør årlig (5 pr dag), og 15 000 blir påført skader for livet som følge av feilbehandling. Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning kaller disse tallene «bare toppen av isfjellet«. Når vi vet tall fra andre land forteller oss alvorlige bivirkninger av legemidler medfører ca 25-30% av feilbehandlinger, vil de da bli en viktig del av bildet.

I tillegg til det er det i følge organisasjonen Menneskeverd, årlig 3000 personer i alders og sykehjem som dør på grunn  av bivirkninger fra legemidler.

Komplimentær behandling er i kraftig vekst over hele verden. I Europa viser undersøkelser 20% har det som førstevalg, 20% jevnlig benytter seg av det, og i tillegg 20% som noen ganger benytter det. Dette gir et tall på rundt 100 millioner brukere av i Europa. Selv om de generelt sett blir benyttet for lettere sykdommer enn hva legemidler brukes for, er det absolutt verdt å se på tallene av bivirkninger ved medisiner som komplimentære behandlere  i stor grad bruker.

I følge tall fra Bransjerådet for naturmidler ble det i Norge omsatt vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd for i overkant av 2,1 milliarder i 2010. Det ble i 2011 mottatt 20 bivirkningsrapporter av kosttilskudd, hvorav 9 alvorlige.

Der var det blant annet 3 rapporter om interaksjon med det blodfortynnende legemidlet Warfarin. To av pasientene fikk redusert blodfortynningsgrad, mens den tredje opplevde blødning i nese og tannkjøtt.

Warfarin utgjør hovedandelen av den tredje største gruppen legemidler som ga dødelig utgang i 2011, og det er et legemiddel som av den grunn er under overvåkning. Statens legemiddelverk sin årsrapport fra 2011 sier følgende om Warfarin:

«Warfarin krever regelmessig måling av blodfortynningsgraden (INR), mens de nye legemidlene ikke krever slike målinger.

All blodfortynnende behandling medfører risiko for blødninger, og det ble i 2011 meldt tilfeller av blødninger i mage- og tarmsystemet og hjerneblødninger med de nye legemidlene. Videre ble det meldt om blant annet nyresvikt og medisineringsfeil, blodpropp i lungene og i hovedpulsåren. «

I USA gir American Association of Poison Control Centers ut en årlig rapport. Den sier det samme gang på gang. Ingen dødsfall fra vitaminer, mineraler eller kosttilskudd:

«There was not even one death caused by a vitamin supplement in 2010, according to the most recent information collected by the U.S. National Poison Data System.
The new 203-page annual report of the American Association of Poison Control Centers, shows zero deaths from multiple vitamins; zero deaths from any of the B vitamins; zero deaths from vitamins A, C, D, or E; and zero deaths from any other vitamin.
Additionally, there were no deaths whatsoever from any amino acid or dietary mineral supplement.»

Så hva er den store faren her, og hvordan skal man sammenligne de. Ron Law er en uavhengig konsulent innen risikostyring-analyse som har gjort nettopp det. Hans tall, og Alliance for natural health Europa sin flotte illustrasjon ,viser oss på en enkel måte hvor problemet ligger.

Eight key points from the relative risks data
1: On evaluation of the most widespread sources of preventable risk, smoking still appears the single riskiest activity for a UK citizen: by comparison, you’re 797,940 times more likely to die from smoking than from taking a food supplement!

2: A person resident in the UK is an incredible 293,006 times more likely to die from preventable medical injuries than from taking a food supplement. For herbal medicines, it’s a still-enormous 36,625 times!

3: A spell in a UK hospital poses a similar risk of death to active military service in Iraq or Afghanistan!

4: The risk of death from pharmaceutical drugs in the UK is 62,000 times that of taking food supplements

5: Pharmaceutical drugs pose nearly double the risk of death than motorcycle accidents on UK roads

6: The UK bar chart reveals that herbal medicines and food supplements can both be regarded as ‘supersafe’, posing no significant risk of death. The risk of death is less than 1 in 10 million people exposed to food supplements!

7: By contrast, preventable medical injuries in UK hospitals are in the ‘Dangerous’ category, with a risk of death greater than 1 in 1,000 – along with smoking and military service in Iraq and Afghanistan

8: UK residents are about as likely to be hit by lightning or to be killed on the London Underground than to die from taking herbal remedies or dietary supplements»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den januar 9, 2013 av i Helse med stikkord , , , .
%d bloggere like this: