Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

Avsporing i pedofilidebatten

Det har den siste tiden vært noen diskusjoner på internett om Human Etisk Forbund og deres profilering av bloggeren Gunnar Tjomlid. Etter min bloggpost hvor jeg viser til hva jeg ser som farlige strømninger hos de sekulære humanister, har det kommet en del merkelige utspill.

HEF godtok ikke en rasjonell debatt om temaet, de godtok ikke at andre kan se det på en måte som motstrider deres syn. Bloggposten jeg lagde om tema var et forsøk på å se det gjennom HEF sin fanesak vitenskap, men reaksjonen fra forbundet var helt forsmedelig absurd, med den vanlige dose personangrep, påstander om at jeg hadde brukt konspirasjonsider som dokumentasjon, samt at jeg hadde kalt folk pedofile og satanister. Bloggposten tok for seg mange ting, men det ble kun fokusert på hva jeg skrev om Tjomlid sin bloggvirksomhet.

Det er selvfølgelig helt legitimt for meg å vise til  hva jeg oppfatter skjer her,  men den aggressive, absurde måten HEF reagerer på forteller meg nok en gang forbundet ikke kan diskutere på en rasjonell måte.

I går viste facebook siden I Lyskilden til to eksempler hvor Tjomlid argumenterer for at tegnet barneporno burde være tillatt, og diskusjonen  satte igang.

Tjomlid selv kom inn i diskusjonen, og med sitt sedvanlige umodne språk slengte han rundt karakteristikker av  de som er uenig med han. Utrykk som «tilbakestående argumenter,hjernedøde, ondskapsfulle,  uintelligente«, viser det er lite poeng i å diskutere hans bloggposter med han.

Han kom senere ut med en bloggpost hvor jeg blir beskrevet som en løgner, etter en kommentar fra meg hvor jeg hevder at Tjomlid har noen artikler hvor han argumenterer for at dyresex og nekrofili burde vært tillatt.  Tjomlid mener jeg lyver når jeg sier dette, og legger ut et lite avsnitt av sin bloggpost hvor det tilsynelatende ser ut som om han mener det burde være forbudt, på grunn av  hensynet til de etterlatte som kan oppdage den nekrofile handlingen:

«Men det er vel i de fleste tilfeller en overveiende risiko for at pårørende vil kunne få vite om handlingen, og med hensyn til disse bør nok nekrofile handlinger være forbudt. Tror jeg.»

Tjomlid utelater  de to siste ordene «tror jeg» i sin nye bloggpost, så han er han ikke sikker på om nekrofili burde vært forbudt selv om de etterlatte finner det ut. Resten av artikkelen er ren argumentasjon for at nekrofili burde være tillatt:

«Hvis det skal være forbudt å ha sex med lik fordi liket ikke er i stand til å gi sin aksept til handlingen, så må det også være forbudt å bruke oppblåsbare sexdokker, sjømannsbruder, meloner, «american pies», bananskall og alle andre døde eller ikke-kognitive gjenstander som ikke kan gi sin aksept til å bli penetrert.

Det er vanskelig å se at det skal være et større overgrep mot liket å bli voldtatt enn å bli stappet i en kiste og begravet to meter under jorden for all evighet. Hvis den nekrofile handling ble begått uten at noen fikk vite om det, ville det etter mitt syn ikke være problematisk i det hele tatt. Det er vanskelig å se at det skal være noe moralsk galt med å ha sex med et lik, med hensyn til liket i seg selv. Liket trenger ingen rettslig beskyttelse ettersom det er en like verdiløs gjenstand som jorden den er begravet i.

De som derimot skal beskyttes er de etterlatte. Familie og venner som ikke ønsker minnet om den avdøde å bli forsøplet av bilder av nekrofile handlinger. Likevel er dette i grenseland til å være en lov som beskytter oss mot «ekle tanker» uten at det nødvendigvis finnes noe reelle offer i handlingen. En lov som kanskje mest av alt er der fordi de fleste av oss rent subjektivt synes det er motbydelig og sykt. Det er ikke et grunnlag å basere lover på.»

Han argumenterer for at loven er feil, så hvordan skal den da være?  Fritak for alle som som begår nekrofile handlinger hvor de pårørende ikke finner ut om det?

Tjomlid skriver så videre han kun har skrevet en bloggpost om dyresex, og at jeg er en løgner som hevder han argumenterer for at dyresex burde være tillatt. Her er 3 bloggposter hvor Tjomlid har skrevet om dyresex, og hans syn på det .

Det er veldig viktig for Tjomlid å understreke det er de han beskriver som alternative og vaksinemotstandere som har gått imot hans syn her. Det er selvfølgelig helt feil. Diskusjoner rundt hans bloggposter om temaet har pågått siden han først skrev om det i 2007. Han har siden den den tid blitt kritisert på mange forskjellige forum og diskusjonsider på nett for sitt syn på saken.

Tjomlid viser til en artikkel fra Visjon ved navn «Avsporing i alternativdebatten» som  bevis på at «mainstream alternative» har tatt avstand fra kritikken mot han, og benytter Jostein Odland fra Holistisk Forbund som bevisførsel på det.

Problemet her er som følgende. Denne debatten har ingenting med noen «alternativdebatt» å gjøre. Det er en helt separat sak som vi her diskuterer, og det faktum Tjomlid skriver om både pedofili og «alternativ» medisin, betyr selvfølgelig ikke man kun har lov til å diskutere ett av temaene.

Tjomlids skriverier om «alternativ» medisin har ført mange kritikere av hans syn på den saken over til hans blogg for å lese hva han skriver om temaet. Det medfører at man og automatisk vil se hans enorme mengde artikler om pedofili og aspekter rundt det. Så da å hevde som Tjomlid og HEF gjør, at dette er et forsøk på å sverte han for å styrke «alternativdebatten», blir så feil så det holder. Debatten har pågått siden 2007, og denne ekstreme grupperingen burde skjønne at slagordet deres correlation does not imply causation her gjelder.

Det er og et annet stort problem ved Visjons bruk av Odland i denne saken. Odland skriver på sin Facebook gruppe norske agnostikere han kun har lest et par av Tjomlids artikler om tema, en var god sier han, men han husker ikke hvilken. Dette er da altså ikke en person som har forutsetning til å uttale seg i saken, da Tjomlid har skrevet  minst 115 artikler som er direkte relatert til temaet.

Tjomlid skriver så i sin nye bloggpost at jeg trekker frem 3 pro-pedofile forskere han skal ha basert bloggpostene sine på, en av de  Alfred Kinsey:

«Fallet trekker frem tre slike forskere og studier jeg skal ha basert bloggingen min på. Den første er Alfred Kinsey

«Jeg har altså ikke brukt Kinsey som kildegrunnlag for noen av bloggpostene mine, og det eneste stedet hvor Kinsey er omtalt indirekte, så har han støtte av andre forskere slik at Fallets kritikk ikke er relevant.»

En av de forskerne som støtter Kinsey i Tjomlids kommentar, er pedofili aktivisten Brongersma (Kinsey-Report, Lautmann, Brongersma, Groth).

Jeg undrer meg og på hva han egentlig leser i min blogg, da det jeg skrev var nøyaktig hva Tjomlid påpeker, at han brukte Kinsey i en kommentar. Som kildegrunnlag i bloggpostene har jeg aldri påstått, da det jeg skrev var:

«Her i en diskusjon fra i fjor, bruker Tjomlid Brongersma og Kinsey rapporten som dokumentasjon på at pedofile egentlig ikke er pedofile, men bare litt stresset.., under familiært press eller ikke finner en voksen partner.»

Slik fortsetter det hos Tjomlid, her er en annen jeg visstnok skal ha hevdet han baserer bloggpostene sine på:

«Den andre forskeren er David L Riegel som visstnok skal være en pedofil aktivist. Har jeg brukt Riegel som kilde i bloggen min? Nei.»

Man kan bli matt av mindre, men igjen, jeg linket direkte til kommetaren hvor han anbefaler Riegels bok, og har igjen ikke skrevet han bruker Riegel som kilde i bloggen. Alt jeg viser til er at Tjomlid anbefaler bøker skrevet av pro-pedofili aktivister.

Tjomlid forsvarer igjen at han leder folk over til pedofili siden Pedofili.info, og dermed sprer tankegodset derifra:

«Jeg har lenket en gang til en side på pedofili.info hvor de hadde lagt ut en historisk gjennomgang av utviklingen i lovverket om seksuell omgang med barn her i Norge. En oversikt jeg ikke fant noe annet sted. Den andre gangen jeg lenker til siden er når jeg skal definere begrepet «pedofil». Heller ikke her bruker jeg altså noe pro-pedofil informasjon fra nettstedet som grunnlag i min blogg. Den tredje gangen jeg lenker til nettstedet er når jeg skal forklare hvordan en pedofil ser på sin egen legning. Da faller det meg naturlig å la de pedofile komme til orde selv.»

Det er selvfølgelig helt unødvendig å lenke til denne siden i alle de tilfellene Tjomlid der beskriver. Denne informasjonen kan man finne andre steder, istedenfor å vise til en side hvor tanker som dette spres:

«Jo, det finnes pedofile som er tiltrukket de på fire også. Behovet for kroppskontakt kjenner ingen alder. Da gjelder det bare å ta ekstra hensyn og være ekstra forsiktig.

Tjomlid skriver han linker til siden når han skal forklare hvordan en pedofil ser på sin egen legning, men det Tjomlid skriver når han linker til den er dette:

«En pedofil føler en kjærlighet og seksuell tiltrekning til barn, og fordi de vet at seksuell handling med et barn kan skade barnet, holder de seg som regel alltid i livslangt sølibat, hvertfall når det gjelder barn.»

Det er og verdt å merke seg billedbruken på siden Tjomlid linker direkte til, noe man ofte finner igjen i Tjomlids egen blogg.

Det er synd en debatt må ta slike vendinger vi her ser fra Tjomlid, kalle folk for alskens ting bare fordi synet deres motstrider hans. Men fakta er, han kan like det eller ikke, han benytter seg av pedofile eller pro-pedofili aktivister i sin agenda, anbefaler bøker av de hvor det argumenteres for 12 års seksuell lavalder, ønsker tegneserie barneporno tillatt,og hevder at barn som hovedregel ikke tar skade av sex med voksne, som noen eksempler.

Tjomlid har minst 115 artikler som er direkte relatert til temaet, hans syn blir spredt gjennom HEF sin promotering av han, og dette bør man stille spørsmålstegn ved. Se bare hvor lett det er for unge mennesker å bli påvirket av hans holdninger:

«I hele forrige semester hadde vi diskusjoner en gang i måneden. Da satt hele klassen sammen og diskuterte et tema vi hadde kommet opp med tidligere. Ofte diskuterte vi ting jeg har lest om i bloggen din. Noen eksempler er dine poster om vitaepro, barneporno og cannabis. Når jeg husket en av postene dine kunne jeg bruke statistikk og fakta derfra. På den måten hadde jeg mange saklige argumenter hele tiden»

Dette handler om hvilket samfunn man ønsker. Barneporno tegneserier på Narvesen? Generell aksept for at barn hovedsaklig ikke tar skade av sex med voksne slik at det dermed ikke kan kalles overgrep lengre?  Skal vi slutte og kalle det seksuelle overgrep slik som Tjomlids studier anbefaler, og heller kalle det «voksen-barn seksuell omgang»?

HEF og Tjomlid har vist seg som lite rasjonelle i denne diskusjonen. De bør utelukkes fra fremtidige debatter, da det er en ren sjikane og avsporing man opplever fra de. Men for resten av dere, håper jeg det har satt igang en diskusjon som er mer enn nødvendig.

Tjomlids blogger rundt tema:

Tjomlid’s samlede verker om temaet:

 

 1. [09.07.2006] En pedofil jævel?
 2. [09.07.2006] Om barneporno og tankekontroll
 3. [20.07.2006] Ny nettrekord for barneporno?
 4. [22.12.2006] Kripos ser deg!
 5. [26.12.2006] IWF overdriver igjen
 6. [26.12.2006] Statistikken taler mot nytt lovforslag
 7. [26.12.2006] Ny absurd lov
 8. [04.02.2007] Tanker om barneporno
 9. [04.02.2007] NoAbuse.no – statistikk til besvær
 10. [07.02.2007] Typisk debatt om pedofili
 11. [10.02.2007] Predator Panic
 12. [08.07.2007] Debatt om min blogg
 13. [24.03.2007] Dommer kritiserer COPA
 14. [25.3.2007] Grov barneporno
 15. [14.07.2007] Ny undersøkelse om barns sikkerhet på nettet
 16. [15.07.2007] Internettovergrep – en myte?
 17. [21.07.2007] Kripos frykter flere overgrep på nett
 18. [09.05.2007] Drapsmann for Taliban
 19. [09.05.2007]  Tvilsom journalistikk
 20. [14.07.2007] Debbie Nathan tenker høyt om barneporno
 21. [25.10.2007] Vil sjekke PC og telefon til pedomistenkte
 22. [12.11.2007] Barneporno-tabbe i media?
 23. [13.11.2007] Ny studie avviser sammenheng mellom tidlig seksualdebut og ungdomskriminalitet
 24. [16.11.2007] 14-åring sa nei til sexerstatning
 25. [16.11.2007] Dyresex blir forbudt i Norge
 26. [25.11.2007] Menns seksuelle hykleri?
 27. [21.12.2007] Og nå over til...
 28. [01.01.2008] Obligatorisk nett-sensur i Australia
 29. [12.01.2008] Hysteri om Lommemannen
 30. [14.01.2008] Lommemannen, Staff og samfunnets umodenhet
 31. [14.01.2008] Stopp SMS-aksjon mot Staff
 32. [26.01.2008] En av de verste sexforbryterne i England?
 33. [31.01.2008] Paedogeddon
 34. [01.02.2008] Lommemann-formue kan gå til ofrene.     Slettet 2014.
 35. [18.03.2008] Studier viser at frykten for internettovergripere er grunnløs
 36. [23.03.2008] Er en som besitter barneporno nødvendigvis pedofil
 37. [07.04.2008] Bortført av pedofil?
 38. [20.04.2008]  Dupre – barneporno
 39. [28.04.2008]  Er Tjomlid pedofil?
 40. [01.05.2008] Kripos’ nye dilemma: Ekte eller falsk barneporno?
 41. [05.05.2008] Staff – en stor humanist!
 42. [18.06.2008] Radosh om barneporno
 43. [19.06.2008] Teen girl pleads guilty to child porn charges
 44. [24.06.2008] Småbarn tvunget til sex foran hundre voksne
 45. [29.06.2008] Svenske straffes for oppkonstruert overgrep
 46. [17.07.2008] Verdens beste pappa pedofil?
 47. [09.08.2008] Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes
 48. [11.08.2008] Doug Stanhope om barneporno og pedofili
 49. [12.08.2008] Idiotisk rød chatte-knapp varsler politiet
 50. [03.09.2008] Storberget med mer barneporno-svada
 51. [04.09.2008] Patrick Kelly – Uskyldig dømt?
 52. [05.09.2008] Den Røde Knappen
 53. [09.09.2008] Vi elsker å hate Krzysztof og Fritzl
 54. [18.09.2008] Nakenprat offer for diffust lovverk
 55. [18.09.2008] Barneporno og overgrep
 56. [23.09.2008] Tatt for hva?
 57. [27.09.2008]  Sex-psykolog advarer foreldrene
 58. [18.10.2008] Muslimske terrorister knyttes til barneporno
 59. [22.10.2008] Melkepupp er barneporno
 60. [29.10.2008] Når lovverket rammer feil
 61. [12.11.2008] Heller død enn seksuelt tilfredsstilt
 62. [20.11.2008] Enda mer overvåkning og ingen bryr seg
 63. [20.11.2008] Aschberg sikter på pedofile – men bommer stygt
 64. [28.11.2008]  Verden går av hengslene
 65. [07.12.2008] Virgin Killer
 66. [08.12.2008] Simpsons barneporno
 67. [15.12.2008] Også DU kan være pedofil!
 68. [15.12.2008]  Hvileløs jakt etter det riktige straffenivået
 69. [20.12.2008] Hvorfor lyver Kripos og Telenor?
 70. [19.12.2008] Sexpress mot unge på nettet
 71. [27.12.2008] Tullete nettvettregler for barn
 72. [02.01.2009] Justismord overfor barnepornosiktet skiensmann
 73. [25.01.2009]   Religionstime med barneporno 
 74. [01.02.2009] Et selvportrett hos deg, barneporno hos meg
 75. [07.02.2009] Internettovergrep er kun statistisk støy
 76. [08.02.2009] Når ungdommelig kåthet blir seksuelle overgrep
 77. [20.02.2009] Når ungdommers kjærlighet blir kriminalisert
 78. [23.02.2009] Dømt for barneporno – aktørene var voksne
 79. [27.03.2009] Tok nakenbilder av seg selv – siktet for barneporno
 80. [27.04.2009] Pedophilia and sexuality
 81. [07.05.2009] Enda en absurd konsekvens av en absurd definisjon av barneporno
 82. [14.05.2009] Heller vold enn sex?
 83. [01.05.2009] Mer vås fra Kripos om Den Røde Knappen
 84. [19.05.2009] Crazy Myka Fox – Social Tip #78 – SEXUAL MOLESTATION
 85. [14.06.2009] Ulovlig jakt på enhjørninger
 86. [19.06.2009] Medietilsynet pisser på overgrepsofre
 87. [21.06.2009] Barneporno eldes som en god rødvin
 88. [30.06.2009]  Judith Levine – Kids, Sex & the State
 89. [10.07.2009] Den Røde Knappen – fortsatt uten målbar effekt
 90. [25.07.2009] Hvorfor Megan’s Law ikke er noen god ide
 91. [01.08.2009] Frivillig sex er ikke voldtekt
 92. [12.09.2009] Problemet med å ha en A-cup-fetish
 93. [13.09.2009] Uheldig tosk
 94. [18.09.2009] Vås om barneporno og pedofile fra FN
 95. [03.04.2010] Sveriges voldtektstall under lupen – ikke så ille likevel?
 96. [10.04.2010] Håpløst EU-utspill om seksuelt misbruk av barn
 97. [15.04.2010] Barneporno er ikke hva det en gang var
 98. [21.04.2010] Den Røde Knappens effekt betydelig overdrevet
 99. [21.05.2010] Ettersøkt pedofil knyttes til døde barn -ish
 100. [29.05.2010] Pedofili-søppel fra Dagbladet og VG
 101. [29.06.2010] Sexjakt på Internett
 102. [30.09.2010] Bare 1,7% av domener på skandinaviske sensurlister inneholder barneporno
 103. [26.02.2011] Penn & Teller’s Bullshit – Teen Sex
 104. [25.03.2011] Noen tanker om ansvarliggjøring og seksuell lavalder
 105. [03.05.2011] Når voksne kvinner blir barn
 106. [03.06.2011] Fører nettporno til flere overgrep?
 107. [23.06.2011]  Jeg vil ha min apesex i fred!
 108. [18.05.2012] Seksuelle overgrep mot en blyantstrek
 109. [15.06.2012] Svenske frikjent for «manga-barneporno»
 110. [18.10.2012] Vitenskapsblogger advarer nå foreldre…
 111. [16.01.2013] Vanskelig nyansering rundt pedofili
 112. [09.10.2013]  Sitat-manipulering om voldtekt
 113. [05.01.2014] En historie om sitatfusk og løgner – del 1
 114. [05.01.2014] En historie om sitatfusk og løgner – del 2
 115. [27.05.2014] Noen tanker om seksuell lavalder

6 kommentarer på “Avsporing i pedofilidebatten

 1. Gunnar R Tjomlid
  desember 11, 2012

  Noen kommentarer:

  Du problematiserer det at jeg drøfter et tema og er voksen nok til å vise tvil. Dette kalles skeptisisme. Dette er det mange av oss lærte på ungdomsskolen og videregående. Det å drøfte en sak. Se det fra flere synspunkter, men likevel komme til en konklusjon på den ene eller andre siden. Det å tørre å vise at man kan være usikker. At ikke alt er sort/hvitt. Det er hos de fleste en sunn egenskap.

  Hvis det er slik at du ikke har noen som helst balansert syn på disse spørsmål, men er 100% overbevist om det ene eller det andre, vel, da er du religiøs og dogmatisk i din tro, ikke en kritisk tenker. Men dette er vel også det som skiller oss. Du har en dogmatisk tilnærming til verden, hvor det bare finnes én rett tro, og denne kan ikke problematiseres eller rokkes ved. Man må ikke forsøke å rokke ved disse sannheter, fordi da må man umiddelbart mistenkeliggjøres og henges ut. Jeg er derimot villig til å gå inn i selv de mest komplekse spørsmål og drøfte det fra begge sider, uansett hva folk måtte mene om meg. Og så komme til en konklusjon. En konklusjon som også kan endre seg over tid, noe som ofte skjer etterhvert som jeg lærer noe nytt. Du vil derfor se en tidsmessig utvikling i bloggpostene.

  Det er synd og merkelig, men ganske betegnende for din tenkemåte, at du gjør et stort nummer ut av at du synes slik kritisk tenking og drøfting av sak er et stort problem.

  Når det gjelder dyresex hevder du at jeg har skrevet om det 3 ganger. Det er tull. Jeg har kun skrevet om det én gang. Men dette viser jo atter en gang uredeligheten, hvor du tar deg friheter til å utnytte alle muligheter du kan for å finne noe å grafse i. Jeg har én bloggpost hvor jeg drøfter dyresex og legger frem mine tanker. Jeg har én bloggpost til hvor jeg bare henviser til en kronikk av Mads Larsen, men her legger jeg ikke selv frem noe argument for eller mot dyresex. Å telle med dette blir derfor tullete. Den tredje bloggposten handler ikke om dyresex overhodet. Sjekket du ikke det? Det at et ord er nevnt i en tekst betyr ikke at teksten handler om dette tema. I så fall har du nå skrevet to bloggposter om dyresex selv. Gudbedre du må være pervers!

  I det hele tatt har du nå skrevet flere bloggposter om pedofili, dyresex og nekrofili enn jeg har gjort i samme periode. Skal man bruke samme argumentasjon mot deg som du gjør mot meg så må man begynne å trekke din seksualitet i tvil…

  Du hevder også at dette ikke er en debatt om vaksiner/alternativ behandling, men om pedofili. Dette er for alle som leser bloggpostene dine åpenbart tull. Hvis du hadde diskutert pedofili, så hadde du diskutert pedofili. Da hadde du tatt mine argumenter, drøftet dem, lagt frem dine argumenter med kildehenvisninger, og gjennomført en diskusjon om tema. Det gjør du ikke. Så langt har du aldri lagt frem et eneste selvstendig argument om temaet. Det eneste du gjør er å forsøke å diskreditere min person ved å plukke isolerte sitater og kildehenvisninger og så stemple dette på min person til skrekk og advarsel. Det er kjernen i alt du skriver. Tjomlid, Tjomlid og Tjomlid. «Se hva han skriver!» Person, person, person. Ikke én gang har du faktisk gått inn i debatten om pedofili. Ikke én gang har du vist at min argumentasjon ikke holder mål.

  Derfor er dette åpenbart ikke en debatt om pedofili. Dette er kun et angrep fra en marginal gruppe som er såret over at jeg kan finne på å kritisere den religiøse tro dere har. Og som små barn kaster dere da steiner tilbake, heller enn å gå inn i en redelig debatt om vaksiner og alternativ behandling. Eller pedofili for den saks skyld, fordi ikke en av kritikerne, med ett hederlig unntak, har turt å faktisk diskutere mine bloggposter inne i bloggen min. Ingen har forsøkt eller turt å diskutere sak. Ikke én eneste gang. Derfor er ikek dette en debatt som egentlig handler om pedofili.

  Hva gjelder henvisning til forfattere så har du rett i at du bermerket når jeg hadde henvist til en kilde kun i kommentarene. Men man må derfor lure på hvorfor i all verden du i det hele tatt trekker dem frem når de ikke har noe som helst med innholdet i bloggpostene min å gjøre? Jo, fordi de bidrar til det totale bildet du forsøker å male av meg som en upålitelig skribent med dårlige kilder. Leserne dine misforstår tydeligvis, fordi i flere debatter har jeg nå møtt argumentet med at jeg har brukt både Kinsey og Riegel som kilder i bloggen, og så henviser de til din blogg som dokumentasjon. På tross av hva du skriver. Dermed har du lykkes med å så den tvil du forsøkte å så. Derfor fortjener du også kritikk for dette. Det er et skittent spill hvor du ikke genuint ønsker å drøfte mine tekster eller argumenter, men altså synker så lavt som at du må grave ned i kommentarfeltet, i kommentarer skrevet flere år etter bloggposten, og som er brukt i en helt annen sammenheng, for å finne «tvilsomme kilder» å ta meg på. Det sier vel litt om hvor ekstremt lite du faktisk har å ta meg på når 2 av 3 kilder du kritiserer aldri fantes i bloggpostene mine en gang. Pinlig.

  Hva gjelder pedofili.info så forsøker du deg igjen på «guilt by association» helt uten å ha noe faktisk kritikk å komme med. Og nå trekker du det faktisk så langt som å vise til et bilde på en side jeg lenker til for å diskreditere argumentet mitt. Wow. Du har jammen ikke mye av substans å komme med. «Se, på denne siden er et bilde jeg synes er ekkelt! Ergo må hans argument være feil!»

  To ganger hevder du at jeg har skrevet om pedofili 130 ganger. Jeg vil anta du har kommet frem til dette tallet gjennom et googlesøk eller noe, noe som selvsagt gir et upålitelig tall med mye duplikater og irrelevante bloggposter. Hvis du derimot ser i min egen oversikt over de bloggpostene hvor jeg faktisk har drøftet temaet (http://tjomlid.com/lesbart/#pedo), ikke bare har nevnt ordet pedofili, så er det kanskje 30 bloggposter. Jeg har totalt 90 som handler om seksualitet og seksualpolitikk, men dette inkluderer også prostitusjon, voldtekstdebatten etc, altså tema som ikke har noe med pedofili å gjøre. Og det er sikkert flere hvor ordet kan være nevnt, men uten at det er noe tekst hvor jeg drøfter temaet. Jeg vil også tippe at du teller med tekster som handler om sex hos ungdommer i alderen 16-18 som pedofilibloggposter, noe som også blir absurd. Ja, selv de som handler om tenåringssex har ikke noe med pedofili å gjøre.

  Så du kan nok trygt kutte tallet ditt minst i to. Og disse er skrevet over en periode på 6,5 år. Med ditt tempo er du i ferd med å ta meg igjen…

  Du er også merkverdig enkel i hodet når du kan si noe slikt som at jeg anbefaler bøker hvor det argumenteres for 12 års seksuell lavalder. For det første er dette feil. Det argumenteres for en flytende lavalder slik Nederland hadde og Tyskland har. Det er en vesentlig forskjell, fordi i Nederland var den seksuelle lavalder 16 år selv om man viste mer skjønn ned til 12 år. Atter en gang evner du ikke ta innover deg en sentral nyansering, men grafser til deg den verst mulige tolkning du tror du kan slippe unna med.

  I tillegg er det slik at selv om jeg anbefaler en bok, så betyr ikke det annet enn at jeg mener boken er et nyttig innspill i debatten. Igjen viser det hvor ulikt du og jeg tenker. Jeg forsøker å se ting fra flere sider. Drøfte. Problematisere. Hele tiden utfordre min intuisjon, min magefølelse, samfunnets «dogmer». Jeg vil forstå og vite. Jeg vil grave og undersøke. Jeg vil lese hvordan selv de mest perverse mennesker tenker og føler for å forstå mer av deres side av saken. Jeg er ikke redd for kunnskap. Det tror jeg er sunt og nyttig. Du viser derimot en enorm frykt for kunnskap, og våger ikke undersøke noe som andre kan finne på å bruke mot deg. Og du har kanskje rett, fordi du beviser jo selv din egen frykt gjennom det du her skriver. Du er selv blitt den personen som skremmer deg fra å søke kunnskap. Den personen som har gjort det til sin misjon å henge ut de som tør stille spørsmål og problematisere.

  Det er også morsomt å se deg konkludere med frykt for «barneporno tegneserier på Narvesen, generell aksept for at barn hovedsaklig ikke tar skade av sex med voksne slik at det dermed ikke kan kalles overgrep lengre» osv. Noe som igjen viser at du enten er litt enkel i hodet, eller bare er en idiot. Fordi ingenting av dette er det jeg har argumentert for. Men heller enn å gjenta meg selv ber jeg folk lese min bloggpost hvor jeg avkler deg og viser hvordan du tar ting ut av kontekst, hvordan d siterer feil, hvordan du trekker inn helt irrelevante momenter fra kommentarfeltet for å ha noe å ta meg på, hvordan du kutter ut alle min nyanseringer, og hvordan du utelater mine gjentatte synspunkter om hvor grotesk jeg mener sex med små barn er osv. Det får deg ikke akkurat til å fremstå som særlig oppegående.

  Løgner i alternativland
  http://tjomlid.com/2012/12/09/logner-i-alternativland/

  • gardenofserendipity
   desember 12, 2012

   Tjomlid, jeg hadde tenkt å svare deg like grundig tilbake, helt til jeg kom over «enten litt enkel i hodet, eller bare en idiot » og den «oppegående»biten på slutten. Det minner meg på som jeg skrev i bloggposten, at du ikke er en aktør som det er noe poeng å diskutere med,dette nedlatende språkbruket ditt avslører deg helt totalt.

   Men du kan få noen ord. Jeg har korrigert tallet ned til 103 da jeg gjorde en feil i tellingen av dine poster, Oppdatert posten med navn på de relevante postene fra deg. Og det bringer meg over på den andre kommentaren din hvor du så flott forteller at du redigerer postene dine hvis det er feil hva du har skrevet. Vel, du har ikke korrigert hva du skrev feil om denne bloggposten, og du gidder ikke redigere bort pro-pedofile nettsteder du så fint sa en gang» jeg hadde ikke linka til disse i dag hvis jeg hadde vist det» eller noe i den duren.

   For å sette den kritiske tenkningen din i sin rette bås. Du bruker uten å bry deg noe om det pro-pedofile, råtten pro-pedofil vitenskap som ikke holder mål(30% av menn tenner på barn, ja jøss…..) søker din viten gjennom pro-pedofile eller pedofile. Din tidsmessige utvikling er i 2012,barneporno-tegnesereier burde være tillatt, samt et språk som minner meg på jeg avslutter min kommunikasjon med deg.

 2. Gunnar R Tjomlid
  desember 11, 2012

  En kommentar til jeg synes det er verdt å trekke frem som handler om integritet og ærlighet. For litt under et år siden skrev jeg en lang og omfattende bloggpos hvor jeg kritiserte en person som driver en udokumentert behandlingsform som har vært mye diskutert i norsk offentlighet. Jeg brukte en hel rekke screenshots av hennes tweets og uttalelser i media, samt fra egen blogg/nettsider, krydret med uttalelser fra tidligere pasienter hentes fra kommentarfelte, forum og blogger. Jeg mente å ha bygget opp en god sak hvor jeg diskrediterte hennes uttalelser, kunne vise til «dobbeltsnakk», og andre kritikkverdige forhold.

  Denne bloggposten slo svært godt an, og ble etter kort tid lest over 10.000 ganger, lenket til fra flere nettsider og forum, Wikipedia, og delt svært mye i sosiale medier. Den gjorde meg populær i enkelte miljøer, og ga meg mange nye følgere.

  For rundt 3 mndr siden kontakten denne behandleren meg fordi hun opplevde å ha blitt utsatt for mye hetsing som følge av bloggposten min. Hun ønsket å rydde opp i noen av mine påstander, forklare hva hun hadde ment med ulike uttalelser, og stilte spørsmål ved om jeg egentlig kunne dokumentere enkelte av mine påstander hvor det egentlig bare forelå ord mot ord. Etter samtalen følte jeg at hun hadde oppklart mye og at jeg ikke lenger kunne la bloggposten stå. Teksten min var bunnsolid. Isolert sett så hadde jeg dokumentasjon for alle mine påstander. Problemet var bare at det var mine tolkninger av hennes påstander, ikke nødvendigvis det hun selv hadde ment.

  Hva gjorde jeg da? Gjorde jeg som Fallet, Hanssen og andre kritikere og sa at «vel, du har skrevet dette, og da er jeg i min fulle rett til å tolke det som jeg vil og henge deg ut på grunnlag av mine tolkninger og spekulasjoner»? Nei. Jeg tok ned bloggposten, og la ut en beklagelse hvor jeg forklarte hvilke feil jeg mente jeg hadde gjort.

  Jeg satte integritet foran stolthet. Bloggposten min var populær, jeg kunne lett argumentere for at det var hold i alle mine påstander, og den gjorde meg til en helt i enkelte miljøer. Men jeg kunne ikke stå for den, fordi hun hadde oppklart hva hun egentlig mente.

  Det samme gjelder i denne saken. Gang på gang har jeg diskutert med bl.a. Fallet og forklart hva jeg mener. For eksempel om seksuell lavalder. Jeg har til og med skrevet det i bloggposten som denne teksten av Fallet er et svar på. Likevel fortsetter han å skrive at jeg vil ha en seksuell lavalder på 12 år, på tross av at jeg har forklart at det ikke er sant. Dette betyr at Fallet setter sin egen stolthet foran integritet. Det er ikke lenger viktig for ham å representere mitt syn korrekt. Det er ikke viktig å innrømme at selv om en setning kan tolkes på én måte, så må man også lytte til hva tekstens forfatter sier når han påpeker at denne tolkning er feil. Da kan man ikke bare klamre seg til at man formelt sett kan slippe unna med å fremstille sin tolkning fordi man ikke tør innrømme feil. Nei, man må lytte til motparten og gi tekstens forfatter mulighet til å forklare og presisere.

  Dette gjør ikke Fallet. Jeg har forklart og presisert i over et år, men han fortsetter å gjengi de samme feil gang på gang. Der hvor jeg lot hensynet til sannhet og bloggpostens hovedpersons ve og vel råde, på tross av at det førte til at mange ble skuffet av meg og ble sinte på meg, så måtte det gjøres. Fordi integritet veier tyngre enn min egen stolthet. Jeg tør å inrømme feil. Jeg tør å korrigere meg selv. Jeg tør å si at min tolkning av en tekst ikke nødvendigvis er den korrekte.

  Jeg hadde ønsket at Fallet og Hanssen viste samme verdighet.

 3. Rolf Erik Hanssen
  desember 12, 2012

  Det ser ikke særlig fornuftig ut at du etterspør verdighet Tjomlid. En fyrer ikke av en avsagd maskinhagle slik du har gjort på bloggene dine for å tro at du skal få sitte i fred med et slags internt gurustempel for en liten gruppe. Jeg skrev min første blogg om saken for ca 30 dager siden og har i skrivende stund over 20 000 lesere på den første. Så saken engasjerer. Du har tatt på deg en rolle hvor du inntar rollen hva som er barns beste i forhold til sex med voksne og tolkningen er uansett hvordan du vil argumentere en pro-pedofil argumentasjon hvor du i den ene setningen gir en støtte til de pedofile samt tar på deg et barns ansikt for å gi barnet sin versjon av hva du mener er rett og galt i forhold til aldersgrenser. Ikke at saken blir mindre betent når du i tillegg prøver å latterliggjøre de som blir utsatt for et overgrep. Mulig du har en liten klikk som følger deg rundt og som gir støtte til bloggene dine om disse temaene, men jeg regner med at du skjønner at det er en stor masse her også. Det hjelper lite at du ber meg om verdighet Gunnar, for slik du har lagt opp løpet vil det bli oppfølgere med blogg på blogg.

 4. Lars Dokkedal
  desember 14, 2012

  Tar det heller her enn i et kommentarfeltpå fb.

  Ref listen «Tjomlid blogger om temaet»:

  14-åring sa nei til sexerstatning
  Abstraction
  Bortført av pedofil?
  Crazy Myka Fox – Social Tip #78 – SEXUAL MOLESTATION
  Debatt om min blogg
  Dommer kritiserer COPA
  Doug Stanhope om barneporno og pedofili
  Dupre-barneporno
  En av de verste sexforbryterne i England?
  En pedofil jævel?
  Enda en absurd konsekvens av en absurd definisjon av barneporno
  Er Tjomlid pedofil?
  Frivillig sex er ikke voldtekt
  Fører nettporno til flere overgrep?
  Grov barneporno?
  Heller vold enn sex?
  Hvileløs jakt etter det riktige straffenivået
  Hvis Muhammed var pedofil var Jesus enda pedofilere.
  Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes Staff – en stor humanist!
  Hvorfor Megan’s Law ikke er noen god ide
  Hysteri om Lommemannen
  Håpløst EU-utspill om seksuelt misbruk av barn
  Internettovergrep – en myte?
  Internettovergrep er kun statistisk støy
  Jeg vil ha min apesex i fred!
  Judith Levine – Kids, Sex & the State
  Kripos frykter flere overgrep på nett
  Lommemannen, Staff og samfunnets umodenhet
  Lommemann-formue kan gå til ofrene
  Medietilsynet pisser på overgrepsofre
  Menns seksuelle hykleri?
  NoAbuse.no – statistikk til besvær
  Ny absurd lov IWF overdriver igjen
  Når ungdommers kjærlighet blir kriminalisert
  Og nå over til…
  Paedogeddon
  Pedophilia and sexuality
  Penn & Teller’s Bullshit – Teen Sex
  Predator Panic
  Radosh om barneporno
  Religionstime med barneporno
  Sexpress mot unge på nettet
  Sex-psykolog advarer foreldrene
  Småbarn tvunget til sex foran hundre voksne
  Statistikken taler mot nytt lovforslag
  Stopp SMS-aksjon mot Staff
  Studier viser at frykten for internettovergripere er grunnløs
  Svenske straffes for oppkonstruert overgrep
  Tullete nettvettregler for barn
  Typisk debatt om pedofili
  Ulovlig jakt på enhjørninger
  Upopulær sexundervisning i barnehagen
  Verden går av hengslene

  Har du henvisning til disse? Du har også flere dobbeltføringer i lista, det regner jeg med du kan rydde opp i selv.

 5. Rolf Erik Hanssen
  desember 14, 2012

  Lars.. ser ut som du ikke har forstått hvordan søkemotorer fungerer og dilter litt vel etter Tjomlid for å forsvare han. Prøv heller å debattere tema som taes opp her fremfor å klage på at du mangler kunnskap om bruk av søkeverktøy på nett.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 10, 2012 av i Miljø med stikkord , , .
%d bloggere like this: