Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

5 grunner jeg ikke er medlem av Human Etisk Forbund

Siden starten av Human Etisk Forbund i 1956 har deres hovedmål vært sekularisme, en ideologi som bygger på to hovedprinsipper. Adskillelse av den offentlige dimensjon og religion, og misjonering for å gjøre enkeltindividet ikke religiøs-ateistisk.

Første punkt som de har jobbet for i mange år har nå blitt gjennomført, da Norge mistet sin statskirkeordning tidligere dette år. Da gjenstår kun misjoneringen, som har utspring i ord fra moderorganisasjonen IHEU sin minimumserklæring alle forbund under de følge :

«It is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality.»

I en slik minimumserklæring som skarpt sier fra med myndig røst de ikke aksepterer overnaturlige syn på tilværelsen, er kun ateisme godkjent tankerekke. Mange vil vel kanskje kalle dette gammeldags, og det er nettopp det HEF har blitt.

Det er et forbund som er helt i utakt med tiden, og har stoppet opp i en slags materialistisk-reduksjonistisk 80 talls tankegang, som folk flest er ferdig med for lenge siden.

Forbundet og deres agenda har fasinert meg, og jeg har skrevet flere bloggposter om det, da jeg synes det var viktig å få frem deres historie og ideologi. Men hele forbundet er så falmet som det kan få blitt, og hører ingen sted hjemme i det moderne samfunn.

La oss se på kun 5 ting ved HEF, og så kan de som er medlemmer spørre seg om de synes dette er et forbund de vil støtte.

1: Miljø

Miljøspørsmål er vel en av de viktigste utfordringer verden står ovenfor. Kloden vår raseres daglig av pengesterke interesser som kun utnytter naturen for kortsiktig profitt, og fokuset flyttes til noe som hevdes å være en menneskeskapt global oppvarming.

Slik har man flyttet fokuset vekk fra problemer som hvordan farmasøytisk industri ødelegger vårt miljø,  forsøplingen av hav  land og luft, eller forurensning fra  konvensjonelt landbruk . Jorda blir ødelagt gjennom et landbruk som gjør den utarmet og steril, og uten mulighet til å motstå klimaforandringer, eller dyrke mat på.

Hvert år blåser toppjorda bort fra vår planet grunnet dagens konvensjonelle jordbruk som er basert på monodyrking ved bruk av sterke sprøytemidler. I år har størsteparten av mais i USA blitt ødelagt grunnet et landbruk som ikke har tatt hensyn til at det kunne komme en slik hetebølge som de i sommer opplevde. Det vil vi oppleve konsekvensen av i våre lommebøker, da matpriser har, og vil stige kraftig i tiden som kommer.

Hadde verden basert seg på økologisk landbruk ville det problemet vært mye mindre, da økologiske teknikker tar vare på jorda. Økologisk jord holder bedre på blant annet vann, og beskytter det enorme microsamfunnet vi der finner. Studier viser blant annet,  i ekstreme værforhold som tørke eller våte perioder vil økologiske avlinger være ca 21 % større, samt benytte seg av rundt 20 % mindre vann. Samtidig er det andre aspekter som helseskader ved sprøytemidler, og kanskje enda viktigere , biekollapsen, som igjen og igjen blir linket til sprøytemidler.

Økologisk landbruk  er den eneste forsvarlige måten å ta vare på vårt skjøre økosystem. Vi trenger sommerfugler, bier og alle bitene i økosystemet for å overleve, noe som vitenskapen har fortalt oss lenge.

Ser man det fra utviklingsland sin side, er og økologisk landbruk det eneste rette, noe som blant annet FN sitt UNEP program viser oss:

«Not only can organic agriculture feed the world, according to the UN Environment Programme (UNEP) in a report released in October, it may be theonly way we can solve the growing problem of hunger in developing countries.

UNEP states that its extensive study “challenges the popular myth thatorganic agriculture cannot increase agricultural productivity.” UNEP reported that organic practices in Africa outperformed industrial, chemical-intensiveconventional farming, and also provided environmental benefits such as improved soil fertility, better retention of water and resistance to drought. Thisanalysis of 114 farming projects in 24 African countries found that organic ornear-organic practices resulted in a yield increase of more than 100 percent».

Men hva gjør så HEF med det?

HEF og deres undergruppering Skepsis jobber aktivt for å undergrave forskning på økologisk landbruk. Man ser det i blogger de gir ut, skepsisforum med kirsebærplukking av kommersiell vitenskap, samt gjennom HEF sin aksjon Ingen Liker Å Bli Lurt (ILÅBL), hvor de få gangene økologisk mat blir nevnt, ja da kommer dogmene frem.«Man kan ikke mette verdens befolkning gjennom ett økologisk landbruk, det vil ta for mye areal, osv» .

Alt dette er vist til de gang på gang er feil, men de gir ganske enkelt blaffen i den uavhengige forskningen som viser hvor feil de tar. Samtidig ignorerer de faktum som faktisk kunne ha hjulpet deres globale oppvarmings synspunkt. Økologisk landbruk kan redusere karbonutslipp med 10-20% bare ved å gi jorda tilbake hva den ga oss.

Alt de er på jakt etter er å forsvare et intensivt landbruk bygd på overforbruk av irrigasjon, kunstgjødsel, farlige sprøytemidler og monodyrking av genetisk modifiserte planter og dyr, noe som må bli punkt to i denne artikkel.

Men først, noen avsluttende ord fra generalsekretær Kristin Mile i et intervju hvor deres ikke eksisterende interesse for vårt miljø kommer frem:

«Hva har forbundet gjort og ment til nå?
Fint lite, konkluderer Mile, som har lett etter klimaspørsmål i årsrapportene.
– Vi har ikke vært aktive.
– Om forbundet velger å engasjere seg miljøpolitisk, er det utenfor vår kjernevirksomhet.

Forbundet har, med unntak av KrF, medlemmer fra alle politiske partier. Ikke alle vil være enige i et miljøengasjement, og Mile vil forståelig nok holde på medlemsmassen.”

2: GMO innen landbruket

Den norske befolkning er i følge en undersøkelse fra Norges forskningsråds program for funksjonell genomforskning(FUGE) ett av verdens mest opplyste når det gjelder genetisk modifiserte organismer(GMO). Hele 96% har kjennskap til temaet, og 75% frykter det som nå skjer i andre deler av verden.

Insekter i luft og jord muterer som følge av GM planter og sprøytemidler som de er modifisert til å motstå, og plantelivet muterer og skaper ugress som er umulig å hanskes med. Det er sammenheng mellom GMO og biekollapsen, og flere studier viser til negative helse effekter ved å spise GM «mat». Senest denne måned kom det en ny studie ut i Frankrike, som viste ved dyreforsøk hvordan GM mais kan medføre kreft.

HEF støtter GMO på alle måter, ikke minst innen landbruket. Det er en fanatisk støtte som vi kan oppleve på deres ILÅBL aksjon, hvor de kun tillater positive linker om saken.

Der kan man og oppleve håpløs propaganda som » GM planter er som andre foredlete planter» eller, «for å produsere nok mat til alle trenger vi GMO«, begge disse selfølgelig helt hinsides fakta.

Som vi viste til i en tidligere artikkel vil medlemmer av HEF oppleve at 5% av deres medlemskontingent gå til IHEU, som aktivt gjennom sin rådgivende status innen FN jobber for å spre GMO landbruk rundt hele verden. Her noen ord fra deres representant :

IHEU has a consultative status at the UN, and with the Council of Europe. We also maintain Operational Relations with UNESCO’s headquarters in Paris. As such, IHEU has the right to attend all UN ECOSOC conferences and we will be able to openly seek to appropriately influence discussions on all relevant bio-ethical issues whenever they are on the agenda.
It is important to do this of course, because otherwise the religious worldview is in danger of prevailing!

Whether the arguments come from Luddites, the Vatican or extreme environmentalists.Lita said those who oppose genetically modified foods are usually irrational in their exaltation of nature.»

3: Helse

Tall fra kreftregistret viser oss 1 av 3 i Norge nå vil få kreft iløpet av sitt liv, og andre livstilsykdommer som diabetes øker i rasende fart. Vi er i ferd med å få en eksplosjon av overvektige, norske barn dopes ned på høyeste nivå i verden når det gjelder ADHD, ja listen er lang når det gjelder helseproblemer vi står ovenfor. Hva skal man så gjøre med dette problemet, jo nettopp det alternative behandlere har pekt på i alle år. Forebyggende helse.

Otis Brawley er en kjent person innen den allopatiske verden, her et lite utdrag fra Wikipedias beskrivelse av han:

«Otis Webb Brawley is an American physician who is currently the Chief Medical and Scientific Officer and Executive Vice President of the American Cancer Society.

 As the chief medical and scientific officer and executive vice president of the American Cancer Society, Brawley is responsible for promoting the goals of cancer prevention, early detection, and quality treatment through cancer research and education. He currently serves as Professor of haematology, medical oncology, medicine and epidemiology at Emory University

Brawley er i tillegg til alt dette fortsatt en praktiserende onkolog, og trygt forankret i den allopatiske tankemåte med kirurgi, cellegift og stråling som hovedbehandling ved de fleste krefttyper. Men, han er og ærlig nok til å tørre å komme ut med hva som er så riv ruskende galt med dagens helsesystem. Det er diagnose -behandlingsbasert.

Brawley sier USA trenger ikke en helsereform, de trenger å reformere helse systemet og snu fokuset til forebyggende arbeid. Her ord fra hans bok » How We Do Harm: A Doctor Breaks Ranks About Being Sick in America«.

«Here is the problem: Poor Americans consume too little healthcare, especially preventive healthcare. Other Americans—often rich Americans—consume too much healthcare, often unwisely, and sometimes to their detriment. The American healthcare system combines famine with gluttony.”

«Our system is focused on treating people after they get sick with relative inattention to promoting health and preventing disease. Such public health efforts have not received adequate support.»

I denne sammenheng har heller ikke det norske helsevesen noe de kan skryte av. I følge en undersøkelse fra OECD ligger vi på 15 plass i internasjonal sammenheng når det gjelder hvor stor del av helsebudsjettet som går til forebyggende helse, og In absenta skriver som følger om saken:

«Mens danskene har satt seg som mål å øke levealderen med tre år i løpet av de neste ti årene, vil helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ikke sette konkrete mål for det forebyggende arbeidet, skriver ukebrevet Mandag Morgen.

Her hjemme er ”behandling” nøkkelordet i alle norske helsedebatter, mens det forebyggende helsearbeidet nå får betydelig større oppmerksomhet i en rekke andre land. Canada bruker, ifølge OECD, størst andel av helsebudsjettet, 6,4 prosent, på forebyggende arbeid, og landet er sammen med New Zealand i en klasse for seg selv.»

Forebyggende arbeid er hva  moderne mennesker ser på som det viktigste, men HEF jobber hardt imot det, og vil heller fortsette å fokusere på den utdaterte varianten, «behandling». Det ser vi tydelig gjennom deres aksjon ILÅBL, og hos deres undergruppering skepsis, hvor alt av forebyggende tiltak blir enten undergravd, latterliggjort, eller forsøkt debunka på sedvanlig vis.

Man kan vise til eksempler som D-vitamin, hvor de benytter seg av studier som har brukt så små doser D-vitamin slik at en effekt selvfølgelig uteblir. Kommer det ut positive studier om vitaminer -grønn te, eller hva det måtte være av naturlige stoffer som viser forebyggende effekt, blir de enten ignorert eller forsøkt debunket, mens en laber-dårlig studie som f.eks viser null effekt av omega 3 ved hjerte og karsykdommer blir hauset opp.

Ta en titt på skepsisforumet med søkeord forebyggende helse. Alt fra brokkoli til c vitamin blir hetsa som om det skulle være gift. Gjør man tilsvarende søk med HEF finner man ganske enkelt ingenting når det gjelder forebyggende fysisk helse.

4: Personlig frihet

En av de viktigste ting vi har her i livet er frihet, og da ikke minst frihet til å gjøre hva man vil med egen helse. Innen HEF sine sympatisører kan vi ofte se denne fundamentale rettigheten diskuteres. Vi ser vaksinediskusjoner går på om folk skal tvangsvaksineres  eller ei, og en stor andel sier ja til det, deriblant aksjonsleder  for ILÅBL.

Ikke bare det, vi kjenner kanskje Steinar Madsen best fra hans rolle som medisinsk fagdirektør ved folkehelseinstituttet, men mindre kjent med hans bidrag til skepsismiljøet. Dette er personen som har tanker om å tvangsmedisinere oss alle ved å putte statiner i vårt drikkevann. Det er etisk uforsvarlig, reduksjonisme på sitt verste som ikke ser på konsekvenser for miljø eller mennesker, og samtidig fornekter all den vitenskapen som forteller oss hvor mye skade statiner kan gjøre for våre kropper. Her er hans ord:

«Som hjertespesialist er jeg glad for at det kolesterolsenkende legemidlet simvastatin nå er så billig at det kanskje ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å helle det i drikkevannet. »

Slike tanker blir mer og mer utbredt innen miljøet. Vi kan og finne forsvar for å helle fluor i drikkevannet for vår tannhelse (denne anbefalt på skespis.no som vitenskapsblogg…), uten tanke på at igjen er dette ett brudd på vår personlige helsefrihet, samt ignorering av alle skadevirkninger ved fluor.

Hovedkampanjen til HEF det siste året har gått på å innskrenke folks viten og tilgang på alternative behandlingsformer. Det så vi i fjor hvor de jobbet hardt for å støtte EU sitt urtedirektiv, som nå har medført at mange syke ikke får tak i de urtene som før ga de lindring og hjelp.

ILÅBL er en kampanje bygd på latterliggjørelse, den appellerer ikke til rasjonalitet, men følelser slik som vi er vant til fra den kanten. Eller for å bruke kampanjens egene ord» det har selvsagt ikke vært hovedmålet vårt bare å «drite ut de alternative».
Bare……

Slik holder de på med å bryte ned helt elementære menneskerettigheter ved irrasjonell latterliggjøring, og ikke minst stemple kritiske fritenkere som konspirasjonsteoretikere. Man skal ikke gå langt utenfor A4 boksen til HEF før de kommer med dette stemplet, som kun er bygd på å skape assosiasjoner om en  person man ikke bør lytte til.

Hanne Nabintu Herland har viktige ting å si om frihet, et flott foredrag om meningsdiktatur der alle skal tenke det samme.

5: Humanisme

PhotobucketDet finnes uendelig mange varianter av humanisme. Kristen, buddhistisk, islamsk, konfuciansk, neo humanisme som er en holistisk variant, marxist humanisme og ikke minst sekulær humanisme som HEF misjonerer.

Det er ganske så merkelig den sekulære bevegelse har greid å få enerett på å bli assosiert med humanisme, da det er en av de minste variantene. Ordet i seg selv burde aldri stå alene, men sammen med sekulær eller hvilken humanist bevegelse man beskriver.

En fellesnevner for de alle kan man allikevel finne, og slik beskriver Wikipedia det:

«Blant fellestrekkene er som regel en etiskfilosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og med evnen til fornuftig tenkning.»

Hva er humanistisk med HEFs støtte  til kloning av mennesker, dyr og planter, er det å ta vare på menneskeslektens iboende verdighet? Er det fornuftig tenkning å støtte GMO, som samtidig ødelegger vårt økosystem? Er det fornuftig tenkning å støtte et utdatert helsesystem som kun tenker «behandling»?

Når vi hører ordet humanist tenker vi på noen som faktisk er human, snill mot andre og viser respekt.

Hva er respekt ved å til stadighet latterliggjøre religiøse for deres tro på en gud som ikke kan vitenskapelig bevises, hva er humant med å latterliggjøre alternative behandlere, hva er humant med å gå god for en sammenligning  av folk som takker nei til vaksiner og Breivik, hva er humant med den personforfølgelse personangrep og lignende alternative behandlere og brukere får fra de, hva er humant med å kalle snåsamannen for en av norges ondeste personer?

Så er det ok å gi blaffen i vårt miljø, leve på et gammelt utdatert helseparadigme, samt støtte en gruppering som har blitt helt ekstrem i sin fanatiske kamp, vel da gjør man det. Men, synes man miljøet på vår planet trenger hjelp, ser faren ved GMO, lyst på ett nytt helsesystem, og støtter fritenkere og den originale humanistiske tanke , ja da kan man som medlem benytte seg av dette utmeldingskjema.

Dette var mine 5 grunner til å ikke bli medlem av Human Etisk Forbund.
Jeg trenger ikke flere.

Etterord fra Wikipedia

Greedy reductionism is a term coined by Daniel Dennett, in his 1995 book Darwin’s Dangerous Idea, to refer to a kind of erroneous reductionism. Whereas «good» reductionism means explaining a thing in terms of what it reduces to (for example, its parts and their interactions), greedy reductionism is when «in their eagerness for a bargain, in their zeal to explain too much too fast, scientists and philosophers[…] underestimate the complexities, trying to skip whole layers or levels of theory in their rush to fasten everything securely and neatly to the foundation.»

19 kommentarer på “5 grunner jeg ikke er medlem av Human Etisk Forbund

 1. Arman
  september 28, 2012

  Skal ikke kommentere så mye av dette, bortsett fra en appell om redelighet: Når denne bloggen pretenderer å henvise til skepsis.no ved lenker går stort sett alle lenkene til alle andre steder enn – nettopp – skepsis.no. Jeg regner med bloggforfatteren er opptatt av redelighet, så derfor – her er lenker til:

  Skepsis sine hovedsider: http://skepsis.no/
  Skepsisbloggen: http://skepsis.no/blog/
  Skepsisforumet: http://skepsis.no/forum/index.php

  Begge de to nederste har søkefunksjoner hvor man kan gjøre de søkene som denne bloggen anbefaler, og selv se hva resultatet blir. Hovedsidene er for tiden under arbeid, det er derfor litt usikkert hvor godt søkefunksjonen fungerer der.

  Flere av bloggene som det lenkes til ovenfor (Svevendeord, Skeptikeren, Sunn Skepsis etc.) er blogger som ganske riktig er laget av mennesker som nok i stor grad anser seg selv som skeptikere, men som ikke nødvendigvis er hverken Skepsis-medlemmer eller ønsker å bli assosiert med Skepsis.

  • gardenofserendipity
   september 28, 2012

   Takk for kommentar. Jeg har linket ett sted til ett google søk hvor kun skepsis.no linker vil komme opp. Tror det var «skepsis.no forebyggende helse» som var søkeord. Ellers så vurderte jeg å linke til en artikkel på skepsis.no som er skrevet av sammen mann som driver bloggen Sunn skepsis. Den er ett eksempel på hvordan skepsis(les HEF) driver å undergraver alle elementer av økologisk landbruk. Det er og ett eksempel på hvor ensidig informasjonen dere kommer ut med er.
   http://skepsis.no/blog/?p=4313

   Den studien er gjennomgått på nytt f.eks her, og kommer til andre resultater, eller, den er mer redelig i forhold til orginalstudien og sier det samme som den.
   http://www.organic-center.org/science.nutri.php?action=view&report_id=15

   Men nå har iallefall Skepsis.no fått sine linker her i tillegg til den ene i bloggpsoten, så håper dere er fornøyde.

   Dag

   • Henrik Brattlie (@hebra78)
    september 29, 2012

    Bare det at du skriver «skepsis «(les HEF)» er grunn nok til å ikke ta deg på alvor. Skepsis og HEF er ikke det samme. Skepsis er en meget liten forening sammenlignet med HEF. Selv om alle 900 medlemmer av Foreningen Skepsis hadde vært medlem av HEF ville de kun utgjort 1,1 % av medlemsmassen.

    Det var én grunn til å ikke ta deg på alvor. Jeg trenger ikke flere, selv om jeg finner mange i teksten din.

   • gardenofserendipity
    oktober 1, 2012

    Hei, hvis du leser en artikkel jeg skrev ved navn sekulært angrep 1 vil du se HEF/skepsis er en og samme ting. Går du inn på HEF sin side fri tanke, vil du og se det samme.

    Mvh Dag Fallet

 2. Guran
  september 29, 2012

  Å bruke wikipedia som sannhetsvitne blir en smule latterlig når man vet at disse «objektive» artiklene ofte skrives av blodfans og sympatisører. Man kan ganske enkelt skrive en Wikipediaartikkel for så å linke til den i en debatt man deltar i.

 3. Richard
  september 29, 2012

  Det var noen interessante grunner til å angripe HEF. Miljø- og landbrukspolitikk er litt på siden for et livssynssamfun. Jeg skulle også ønske Den norske kirke engasjerte seg mer i romfart, men det er ikke derfor jeg ikke er medlem der.

  Jeg reagerer på utsagnet «Hovedkampanjen til HEF det siste året har gått på å innskrenke folks viten og tilgang på alternative behandlingsformer.» Hvordan kan en kampanje som ønsker å fremme kritisk tenkning ved å informere om og diskutere (og litt latterliggjøre) «innskrenke folks viten og tilgang»? Det er godt gjort.

  • gardenofserendipity
   oktober 1, 2012

   Hei, jeg vil hevde HEF engasjerer seg i alt dette, men med motsatt fortegn. De sier de har ikke miljøpolitikk på dagsorden, men jobber imot det ved GMO støtten man finner hos de, samt all kritikk av økologisk mat osv. De ser reduksjonistisk på saken, synd.

   Mvh Dag Fallet

 4. Cathrine
  september 29, 2012

  Fabelaktig bloggpost 🙂 Jeg merker meg at hefferne/skepperne/hylekoret inne på ILÅBL har hengst seg mer opp i skrivefeil enn av selve bloggposten og tenker at den gjengen ikke kan sies å være «de smarteste knivene i skuffen» for å sitere ett par andre mindre kloke hoder vi har sett i underholdsningstv.

  • gardenofserendipity
   oktober 1, 2012

   Takk:) Ikke alltid så lett denne norsken etter 12 år i utlandet, men jeg jobber med saken.:)

   Hilsen Dag

 5. Carina
  september 30, 2012

  Du kommer med mange påstander, men har ikke gjort så mye for å underbygge dem. Du nevner bl.a flere ganger at bier dør ut pga gmo, men har glatt gått forbi det faktum at global oppvarming (som jeg ikke tror noen skeptikere fornekter, snarere tvert imot, all forskningen viser at global oppvarming er et reelt problem,) med stor sannsynlighet kan være en av hovedårsakene til CCD eller hvordan Apocephalus borealis angriper dronningbiene eller hvordan mange kollonier har vært kraftig angrepet av virus/sopp. Det er også mye annet å se på, men CCD har vi ingen klare svar på enda så å komme med løse påstander for så å bruke det mot ILÅBL/SKEPSIS/HEF er meningsløst.

  Det er forresten mange skeptikere som på ingen måte assosierer seg meg Human Etisk Forbund, de to organisasjonene er uavhengie.

  Jeg hadde også problem med flere av linkene i artikkelen. Bygg opp under påstandene bedre så blir det mer interessant å lese.

  • gardenofserendipity
   oktober 1, 2012

   Hei, jeg skal komme med en artikkel om biekollapsen så vil komme mer der.

   Ellers synes jeg det er rart enkelte skepsis medlemmer ikke assosierer seg med HEF, men synes det er helt greit moderorganisasjonen CSICOP/ CSI er en sekulær humanistisk organisasjon. Forstå det den som vil:)

   http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_for_Skeptical_Inquiry#Humanism

   Mvh Dag Fallet

   • Jarle Bryne
    juni 20, 2013

    Skeptisk medlem er en ting. Jeg har heller en annen refleksjon i forhold til Humanetisk forbund. De står igjen med et dogme. Det er det ateistiske dogmet. Jeg er ikke sikker på om dette dogmet er mindre fundamentalistisk enn det en trosmenighet i kristen sammenheng er. En annen ting jeg reagerer litt på med HEF er at de ser ut til å ha lage et stort plagiat. Det er såkalt humanistisk konfirmasjon. Kirken har ikke noe merkevarebeskyttelse, men jeg synes likevel dette er grådig frekt og totalt respektløs overfor en tradisjon som kirken har hatt siden 1536. Jeg hadde hatt mye mer respekt om HEF lagde et opplegg der man kalte det bli voksenkurs eller noe slikt. Men at 15 åringer kan få kalle seg konfirmanter innenfor et alternativt system synes jeg er snarere mangel på respekt enn et godt alternativ.

 6. Johan Slåttavik
  oktober 1, 2012

  Helt enig. HEF er alt for lite aktive i politiske problemstillinger som helsepolitikk, miljøpolitikk, matpolitikk. -Men vent, er det slik at HEF er en livssynsorg. og ikke en politisk org.? Ja det stemmer nok. Tror jeg skal finne meg en politisk org. å bli medlem av som tar for seg disse politiske problemstillingene.:/

  • gardenofserendipity
   oktober 1, 2012

   Hei, de er aktive innen helse,miljø og mat politikk, men da med ett heller negativt fortegn vil jeg si.

   Mvh Dag Fallet

 7. Nulgod Com (@NulgodCom)
  oktober 3, 2012

  Holder med en grunn; at de etteraper kristne innvielser og ritualer!
  Som antitheist setter jeg dem i samme bås som satanister.

 8. Helge Waaler
  oktober 4, 2012

  Bra artikkel. Burde ført til masseutmeldelse fra HEF – hvis folk i den organisasjonen virkelig var halvparten så «rasjonelle» som de liker å hevde.

 9. Pseudoskeptikere er dypt ulykkelige
  november 7, 2012

  Du vet du har skrevet en bra artikkel når den røyker fotsoldatene til de fundamentalistiske skepsiserne ut til aksjon! Well done, have a cigar.

 10. Kjell Pedersen
  mars 3, 2013

  En flott blogg. Spesiellt likte jeg ressonementet omkring «humanisme» – noe jeg også mener er det motsatte av hva dette forbundet står for.
  Om jeg ikke tar feil så er de tidligste forløperne (100+ år siden) til dette forbundet utsprunget fra kristne, med en tro på Gud, der «moderne» etiske/humanistiske problemstillinger var i fokus. 100% ateistisk ble det vel ikke før omkring 2. verdenskrig.
  Som kristen i dag respekterer jeg mennesker ønske om å tro/ikke tro, dog er min private oppfatning at dette forbundet i dag er et av djevelens verktøy for å få menneskene til å tro på sin egen guddommelighet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: