Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

Transhumanisme, welcome to the machine…. del 1

Ville du ha byttet ut din perfekte arm med en mekanisk som enkelt kan løfte 200 kilo? Hva med en pille som øker dine barns IQ og høyner deres moral? Kanskje en chip i armen som enkelt lagrer alle dine data som f.eks pass, helseforsikringer? Hva med en modifikasjon av ditt ufødte barns DNA, slik at de kan løpe raskere eller evnen til å føle smerte forsvinner? Svarer du ja på noen av disse spørsmål kan du kalle deg en transhumanist.

Transhumanisme finnes rundt oss overalt. Vi blir bombardert med det gjennom reklame, medisin, vitenskap eller underholdning, men selv om det er rundt oss kjenner få til utrykket eller bevegelsen.

Dag Hareide er en av de få i Norge som har satt søkelys på det, og i sin bok «hva er humanisme» er det nest siste kapittelet kalt «Humanismens rådvillhet? Når mennesket blir maskin»  hvor han der tar for seg begrepet  transhumanisme. Her er noen sitater fra hans artikkel i Klassekampen «menneske+ maskin= sant?» :

”Jeg har funnet lite diskusjon i Norge om transhumanismens grunnleggende utfordringer. Den offentlige diskusjonen sirkler mest rundt noen få, spesifikke problemer, som bruk av surrogatmødre.
Derimot overstrømmes vi av skjønnlitteratur og film med transhumane fantasier, fra Frankenstein til Terminator. Kunstnernes arbeid med temaet beskriver i motsetning til transhumanistenes nestenuten unntak et varslet mareritt.”

«Mennesket er ikke er noe spesielt, vi er som andre dyr eller maskiner,» sier transhumanisten Rodney Brooks, «vi er maskiner som våre ektefeller, våre barn og våre hunder. Og nå bygger vimaskiner som vil matche oss og forbigå oss. Motstand er nytteløst».

”Om mennesket blir en kyborg, hva er da et menneske?!”

Transhumanisme er i hovedsak en videreføring av sekulær humanismen som i Norge fremmes av Human Etisk forbund. Transhumanister ønsker å bruke vitenskapen til mer enn å forebygge eller behandle sykdom. De vil benytte den til å videreutvikle det friske menneske forbi vår naturlige kapasitet. Det ved hjelp av vitenskapen, og da i hovedsak nanoteknologi, bioteknologi eller neuroteknikker til et stadie som kalles posthuman:

«According to transhumanist thinkers, a posthuman is a hypothetical future being «whose basic capacities so radically exceed those of present humans as to be no longer unambiguously human by our current standards.»[6]

The difference between the posthuman and other hypothetical sophisticated non-humans is that a posthuman was once a human, either in its lifetime or in the lifetimes of some or all of its direct ancestors. Therefore, a prerequisite for becoming a posthuman is having been a transhuman, the point at which the human being begins surpassing his or her own limitations but is still recognizable as a human person or similar.[6]«

Det høres utrolig sært ut og kanskje som et utopisk fremtids samfunn, men vi lever midt i det og det utføres allerede. Det er et enormt stort felt som gir mange muligheter men også etiske moralske problemstillinger vi her skal dykke litt ned i.

Norske wikipedia beskriver det på denne måten,

«Transhumanisme er en moderne ideologi som hevdes å være en arvtager av humanismen og futurismen.[trenger referanse] Den mener at man skal påskynde evolusjonens gang, radikalt forbedre menneskets kår ved hjelp av vitenskapelige midler og endre samfunnet.»
Transhumanismen støtter og fremmer

Genetikk

Genmodifikasjon av mennesker

Kloning av både mennesker og dyr

Kryoteknikk inkludert langvarig nedfrysing av mennesker for framtidig gjenopplivning

IT

Nanoteknikk

Robotikk

Romferder

kunstig intelligens

Kyle Munkittrick har hos discovermagazine skrevet en artikkel kalt When Will We Be Transhuman? Seven Conditions for Attaining Transhumanism, og nummer en går som følger:

«If you ever find yourself seriously considering having your birth-given hand lopped off and replaced with a cybernetic one, you can tick off this box on your transhuman checklist.»

Ok, det høres vel kanskje litt voldsomt ut og de færreste av oss ville vel ha vurdert det. Men hva med piller som kan forbedre enkelte av våre kognitive evner?

Better Brains: There are three ways we could improve our cognition. In order of likelihood of being used in the near future they are: cognitive enhancing drugs, genetic engineering, or neuro-implants/ prosthetic cyberbrains. When the average person wakes up, brews a pot of coffee and pops an over-the-counter stimulant as or more powerful than modafinil, go ahead and count this condition achieved. Genetic engineering and cyberbrains will be improvements in degree and function, but not in purpose.

Any one of these becoming commonplace would indicate that we no longer cling to the bias that going beyond the intelligence dished out by the genetic and environmental lottery is “cheating.”

H+ er forkortelsen bevegelsen bruker på seg selv, og de har et magasin ved samme navn hvor David Pearce har skrevet en artikkel som det her vises et utdrag fra. Pearce er ingen hvem som helst innen transhumanismen, han er en av de to som startet den internasjonale paraplyorganisasjonen for transhumanister, World transhumanst association som senere har byttet navn til Humaity+.
Artikkelen heter Five Top Reasons Transhumanism Can Eliminate Suffering, noe som høres fint og flott ut, og den starter med et ønske fra han om å luke ut de av oss som føler mer fysisk smerte enn andre, eller å genetisk modifisere oss selv så vi kjenner mindre smerte:

«It’s hard to convey in words the frightfulness of unrelieved physical pain. Millions of people with chronic pain syndromes suffer severe physical pain each day. However, a revolution in reproductive medicine is imminent. We’ll shortly be able to choose the genetically-shaped pain thresholds of our future children. Autosomal gene therapy will allow adults to follow suit. Clearly, our emotional response to raw pain is modulated by the products of other genes. But recent research suggests that variants of the SCN9A gene hold the master key. Thus in a decade or two, preimplantation diagnosis should allow responsible prospective parents to choose which of the SCN9A alleles they want for their future children — leading in turn to severe selection pressure against the SCN9A gene’s nastier variants.

At present, we can’t envisage safely choosing one of the (extremely rare) nonsense mutations of SCN9A that eliminates physical pain altogether. A future world of nociception without any phenomenal pain at all will depend on advances in neuroprosthetics and artificial intelligence — and an ethical / ideological revolution to match. Yet by selecting benign alleles of SCN9A both for ourselves and our children, the burden of suffering can be dramatically diminished»

Selve ideen er jo i seg selv helt sprø da det å kjenne fysisk smerte er en viktig ting som forteller om vi har skadet oss eller har andre fysiske problemer. Det finnes en sjelden genetisk feil som heter congenital insensitivity to pain, eller SCN9A gene variant hvor mangelen på å føle smerte  gjør så de ikke har noen ide om når de skader seg . Flere biter av seg tungen eller har andre orale problemer påført av deres tenner. ABC news viste til en historie om en jente som hadde tilstanden. Hun måtte trekke alle tenner for å beskytte sine hender og sin munn .

Transhumanister hevder alltid at det handler om å fjerne lidelse og nød hos mennesker, så kritikk av de vil være bygd på frykt og irrasjonalitet da det er kun gode hensikter de har. Så blander de sammen behandling av diverse sykdommer med videreutvikling av det friske menneske, slik som vi her så Pearce gjorde i denne artikkel.

Tilbake til David Pearce sin artikkel hvor han lefler med ideer om å forandre det ufødte barns DNA slik at det kan føle mindre smerte. Her ligger en eugenikk tanke som grunnmur, noe som vi i en tidligere artikkel så vidt vært inne på i forbindelse med sekulær humanismens historiske røtter, eugenikken de der har kjempet for og fortsatt gjør.
Eugenikk eller arvehygiene er akkurat hva transhumanisme er.

Eugenikk historien til sekulær humanistene er lang, og den som virkelig satte den på verdenskartet er Julian Huxley som vi her kan se med hans flotte frimurer ring. Han var en kjent biolog, sekulær humanist og globalist som ble UNESCOs første generaldirektør. Han var en av hovedpersonene bak stiftelsen av IHEU, som er moderskipet til sekulær humanistene hvor han og var president. Huxley var og en av de som stod bak WWF, en miljøorganisasjon som er under sterk kritikk fra mange hold. Han skrev for UNESCO en erklæring på hvordan sekulær humanisme skulle bli den nye verdensorden, og det ved bruk av metoder vi kjenner fra hans bror Aldous Huxleys bok brave new world.

«Thus even though it is quite true that any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, it will be important for Unesco to see that the eugenic problem is examined with the greatest care, and that the public mind is informed of the issues at stake so that much that now is unthinkable may at least become thinkable.

To promote this adjustment,a greatdeal of education of the general public will be neededas well as much new research;and in both these tasks Unesco can and should co-operate

It is, however, essential that eugenics should be brought entirely within the borders of science, for, as already indicated,in the not very remote future the problem of improving the average quality of human beings is likely to become urgent; and this can only be accomplished by applying the findings of a truly scientific eugenics”

Dette er ord fra hans erklæring for UNESCO kalt » UNESCO its purpose and philosophy», og selv om det ble skrevet rett etter Nazistenes herjinger med eugenikk i andre verdenskrig, la han ikke skjul på sin støtte til de samme ideer.

Eugenikk ble utført og etter andre verdenskrig, men ordet hadde fått en assosiasjon til nazismen og trengte en modernisering. Julian Huxley fant dermed på navnet transhumanism. Han skriver i sin utredning «transhumanism» fra 1957 følgende:

«The human species can, if it wishes, transcend itself —not just sporadically, an individual here in one way, an individual there in another way, but in its entirety, as humanity. We need a name for this new belief. Perhaps transhumanism will serve: man remaining man, but trans­cending himself, by realizing new possibilities of and for his human nature.

I believe in transhumanism”: once there are enough people who can truly say that, the human species will be on the threshold of a new kind of existence, as different from ours as ours is from that of Pekin man. It will at last be consciously fulfilling its real destiny.»

Eugenikk  er en teori som bygger på å forbedre menneskets gener, og dermed utelate de som sees som dårlig genmatriale. Det har blitt utført på mange måter men det har alltid hatt en ondskap ved seg. Nazistene drepte ganske enkelt de som de syntes var dårlig gematriale, men senere ble det valgt andre varianter som tvangsterilisering.

Huxley hadde sterke ideer, og selv om kanskje ikke alle transhumanister er klar over sin ekstreme historie innen eugenikk, er det altså der ideene til bevegelsen stammer ifra.

Mer fra Huxley:

«»No-one doubts the wisdom of managing the germ-plasm of agricultural stocks, so why not apply the same concept to human stocks?»

«The lowest strata are reproducing too fast. Therefore… they must not have too easy access to relief or hospital treatment lest the removal of the last check on natural selection should make it too easy for children to be produced or to survive; long unemployment should be a ground for sterilisation.»

«…unless [civilised societies] invent and enforce adequate measures for regulating human reproduction, for controlling the quantity of population, and at least preventing the deterioration of quality of racial stock, they are doomed to decay…»

Forfatter Dean Koontz er en person som kjenner godt til transhumanisme og dens konsekvenser:

«»We live in hubristic age, when politicians imagine themselves to be messiahs and when many in the sciences frankly discuss their dreams of creating a “post-human” civilization of genetically engineered supermen, ignorant of the fact that like minds have often come before them and have left no legacy but death, destruction, and despair.»

Del 2 omhandler deler av den farmasøytiske transhumanismen.

3 kommentarer på “Transhumanisme, welcome to the machine…. del 1

 1. Jeg er selv transhumanist. Det finnes mange ulike meninger blant transhumanistene slik at synet kan variere. Mye kan leses gjennom den transhumanistiske deklarasjonen: http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/

  Det er viktig at enhver kritikk er faktabasert og ikke fryktbasert.

  Anbefaler å lese følgende bøker:

  Allen Buchanan: Beyond humanity?
  Sam Harris: The moral landscape.
  David Eagleman: Incognito. The secret lives of the brain.
  Richard Dawkins: The extended phenotype.
  Richard Dawkins: The selfish gene.

  Selv er jeg for et balansert syn, dvs at noen ganger bringer ny teknologi med seg fordeler og er bra for utviklingen av samfunnet vårt, andre ganger kan det være negativt og dette må vi ha en ærlig debatt om. Allen Buchanan’s bok er absolutt å anbefale i så måte!

  • gardenofserendipity
   juni 7, 2012

   Hei Gina Rydland, takk for fint svar. Er litt travel nå så vil svare deg mer utfyllende senere.

   Er veldig enig i at kritikk bør være faktabasert (slik som det enkelte individ ser fakta) og ikke bygd på frykt.

   Det finnes mange ulike meninger blant transhumanister og jeg prøver å speile hovedstrømninger og ikke minst endestasjon. Det vil komme to artikler til i denne serien, og det hadde vært hyggelig å diskutere temaet mer da.

   Sånn fort om f.eks boken til Sam Harris. Han hevder der vitenskapen bør brukes til å lage universiell moral for oss mennesker. Vel, det er en selvmotsigende ting å si fra han, da han og samtidig ytrer forsiktig moral og bør være bygd på en dose filosofi.

   Gjør man dette på transhumanistmåten som han fremmer vil man forsterke og minske egenskaper i hjernen ved bruk av f.eks nanomedikamenter. Hjernen vil ikke ha mulighet til å tenke filosofisk da det innebærer å ha alle sanser og tankerekker hjernen kan gi oss i behold, noe som transhumanister som Harris vil luke bort. En annen ting han vil luke bort er all religion , noe han ser på som den store fare. Så kun å tenke moralsk fra ett ateistisk standpunkt er moralen han vil igjennom vitenskap gi oss.

   Jeg leste en kritikk av boken hans ett eller annet sted som jeg sier meg enig i. Han vil forandre vår moral ved bruk av vitenskap og la vitenskapen bestemme hva som er moral. Men for å underbygge dette bruker han nesten ikke vitenskap, men kun sin egen filosofi. ..:)

   Mvh Dag Fallet

  • Kjell Erik Midtgård
   juni 17, 2013

   Jeg har mine tvil, som han sa grisen da han så slaktern. Mon om ikke man BØR fryktbasere kritikken, fremfor å vente på den fullendte fiasko før man tar til vett?

   Jeg var bare barn da man satte i gang med å skulle oppdrette fisk i Norge, og minnes godt noen uttrykket betenkelighet med å kunstig holde fisk slik. Videre frykten for at fisken skulle rømme og ødelegge skaperverket (krysse seg med villaks.)

   Vi ser i dag galskapen med å tukle med naturen slik, oppdrettsfisk er mer til skade enn gavn, hverken vi mennesker eller fisken har godt av det. Ikke er det bra for miljøet heller. Et oppdrettsanlegg gir gjerne vel så mye kloakkbelastning som en hel by.

   Jeg kommer fra en del av landet der vi elsker bilær og båtær og alt som går fort. Mye idioti har vært gjort i hobbymekanikken, som å klemme i en mye sterkere motor enn resten tåler, og resultatet er at man kjører alt i stykker.

   Jeg ser moderne produsenter klarer å sette sammen noe så spinngale at det ikke engang har normal livslengde, men uvettige vedlikeholds / utbedringskostnader. Jeg har ikke ubetinget tillit til produsenter.

   Jeg har mine tvil til å skulle slippe leger løs som trimmingsmekanikere på noe som helst levende, da jeg gjennom et liv på snart femti år har sett litt av hvert som har fått tittelen doktor.

   Jeg tror ikke engang legene har den allerminste grunnleggende forståelse av livsvesen som åndsvesener / grunnleggende forståelse av begrepet liv. Jeg tror ikke engang legene forstår det mekaniske / kroppslige. Alle som har fulgt med litt, vet at vaksiner er bløff, det gjør skade, og slett ikke den gavn man markedsfører vaksiner som. Dette til tross, har ikke enda legene klart håndtere sannheten og sluttet med vaksinetøyset.

   Se på det med kvikksølv i tannfyllinger, leger la det der inn, etter å ha gått på universitet og lært om hvor gale kvikksølv er. Selv den dag i dag ijiserer man kvikksølv og aliminium i folk i form av vaksiner, og forholdstall autisme hos barn holder takt med økning vaksiner barn får.

   Nei, leger er ikke til å lite på, heller ikke farmasøytisk industri. De sier de vil oss vel, men klarer ikke engang noe så grunnleggende som å ikke la seg overstyre av pengegriskhet, hverken leger eller farmasøytisk industri. Deres åndelige fordervelse er i veien for fysisk avstedkommelse. De er bare svindel, juks og humbug. Sjelelige undermålere, og derfor ute av stand til fysisk å levere. Jeg tror de opererer ut i fra et Humanetisk livssyn, og stiller sjelelig og fagetisk på linje med doktor Mengele.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: