Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

Selvutnevnte skeptikere og deres fanatiske vaksinekamp

 

Selvutnevnte skeptikere (pseudoskeptikere) gjør hva som helst for å opprettholde sitt vanvittige verdensbilde. De skyr ingen midler når det gjelder juks, løgner eller  personangrep, og ingen steder ser vi dette bedre enn i vaksine debatten.

Vaksiner er et produkt fra legemiddelindustrien som de fleste barn og voksne verden over har fått i seg. Derfor er det viktig med et skarpt kritisk øye til de, da konsekvensen i negativ forstand kan ved sånne målestokker være katastrofale.

I 2009 var det flere personer som gikk ut og advarte mot svineinfluensa vaksinen. Det førte den gang til hudfletting og sjikane av disse personene i medias kommentarfelt rundt omkring. De ble beskyldt for å være potensielle barnemordere, og og at de burde stilles til ansvar for de tusner av dødsfall som kunne komme etter svineinfluensaen. Det var til tider ganske stygge kommentarer rundt omkring, og som vanlig ble det utført av ekstremister som kaller seg «skeptikere».

Nå i 2012 har det vist seg at vaksinemotstandere hadde rett i å advare mot denne vaksinen så derfor…(??) setter de selvutnvnte «skeptikerne» igjen i gang med de samme ekstreme metoder mot vaksinekritikere.

«Antivaksinefolka fryder seg over alle som har fått narkolepsi så de kan si de hadde rett».

Slike kommentarer er daglig kost fra «skeptikerne», samt direkte mobbing av enkeltpersoner som gikk ut og advarte mot vaksinen. De blir karikert eller photoshoppet på det mest ekstreme, og under disse bildene er det gjerne falske påstander om hva de har sagt.

Ukentlig dukker det opp nye facebook grupper eller blogger fra «skeptikerne», hvor det bedrives mobbing av enkeltpersoner, eller vaksinekritikere generelt. Retorikken til «skeptikerne» har nådd et lavmål det er lenge siden vi har sett maken til, og det blir som vanlig bare for dumt hva de forsøker seg på.

«Vaksinekritikere tror at kongefamilien er øgler, de finner informasjon om vaksiner på sider som legger vekt på konspirasjonsteorier, de kirsebær plukker studier som passer de, de lefler med antisemittisme«

Den ene absurde kommentaren overgår den neste fra disse folka og det med god støtte fra Human Etisk forbund.

Heldigvis er virkeligheten en helt annen enn den som pseudoskeptikerne har lagd seg.

Vaksinekritikere finner ikke sin informasjon om vaksiner på sider tilknyttet teorier om øgler. Dagens debatt om vaksiner foregår på internett forum, kommentarfelt i aviser, facebook eller medisinske tidskrift og nettsider som f.eks Dagens Medisin . Diskusjonen går ofte sammen med leger eller annet helsepersonell, og enkelte ganger sniker legemiddel industriens representanter seg inn.

Debattene er spennende og lærerike helt til en «skeptiker» kommer på besøk. Da opplever man det samme rotet i argumentasjon som alltid fra de, og det går veldig fort fra sak til person da disse ekstremistene kan/vil ikke annet. De har ingenting å tilføre en debatt, og er helt verdiløse å bruke tid på i den sammenheng .

De hevder vaksinekritikere kirsebærplukker, men det er ingen grunn til å finplukke kirsebær da studier som viser farer med vaksiner finnes i tusentall. Enkelte sider som f.eks greenmedinfo, har samlet rundt 400 studier som viser noe av det. Søker man på de enkelte substansene vaksiner inneholder, kommerog mengder av studier frem.

Det er ganske enkelt enormt mye forskning som viser problemer med vaksiner, og disse studiene mangler i mye større grad noe som » skeptikernes» studier er befengt med.

De mangler interessekonflikten, så de danner et bedre sannhetsbilde. Det er ikke til å komme bort fra det faktum «skeptikere» gir helt blaffen i slikt. De benytter seg av studier som er rett fra produsenten, eller kanskje til og med den som har patent på vaksinen og horver inn store summer penger fra de. Dette vet ekte skeptikere hvor farlig det kan være, hvordan pengekonflikter kan forandre resultater på en studie, men slikt gir pseudoskeptikerne blaffen i.

I dag finnes det drøssevis av nettsider som tar for seg problematikken rundt vaksiner. Etter å ha søkt på de 10 største fant jeg ingen treff på verken øgler, eller antisemittisme, men desto mer på farene ved vaksiner i form av fagfellevurderte studier. Dette er hvordan disse sidene er, artikler skrives av forskere innen medisin og de baserer seg fagfellevurderte studier.

Det er og fokus på andre spørsmål som,»burde jeg utsette mitt barn for fare ved vaksiner så ditt barn skal få den beskyttelsen du mener det gir» er ett av mange spørsmål man kan finne igjen. Den problemstillingen blir og veldig aktuell hvis man skulle være så uheldig å få en pseudoskeptiker inn i diskusjonen da det miljøet har en stor andel personer som vil ha tvangsvaksinering.

Verdens eneste nettside om vaksiner som daglig tar inn nyheter fra alles ståsted  er vaccinationnews. Den er generelt kritisk til vaksiner, men har ingen problemer med å vise til artikler som er pro-vaksine.

«Mission Statement

Vaccination News, A Non-Profit Corporation, is published in order to provide a wide range of news and views on vaccinations and vaccination policy. By providing all sides of the vaccination controversy, it is believed the public/consumer will be best equipped to make reasoned decisions regarding vaccination use, decisions which will have profound implications for them and their family’s health. By providing all sides of the vaccination controversy, it is also believed that readers will recognize both the complexity of the controversy and the dearth of good information available to them»

Det er i seg selv et bevis på hvordan vaksineskeptikere undersøker saken fra alle synspunkt, noe man aldri vil finne hos pseudoskeptikerne. Der er det ensidig informasjon, som hentes inn, og sponsing fra legemiddelindustrien er vel litt av forklaringen på det.

På den norske fronten kan bøker som
Vaksinasjon av Rolf Erik Hanssen, eller blogger som Ny Injeksjon vises til som steder hvor det søkes informasjon. Ny Injeksjon mottar artikler fra flere personer som har studert vaksineproblematikken.

En annen stygg ting vi dessverre har fått opplevd fra «skeptikerne» er hvordan de forfalsker virkeligheten, slik at det kan passe deres verdensbilde.

Vaksineskeptikere har alltid hevdet det burde gjøres undersøkelser på helsen til uvaksinerte vs vaksinerte. Det blir fra legemiddelindustien og deres lydige undersåtter «skeptikerne» hevdet å være uetisk, da man kan ikke utsette en gruppe for og ikke vaksineres. Dette er bare tull da det i dag finnes så mange uvaksinerte blandt oss så det å gjøre en slik studie vil være en smal sak.

Her kan vi lese om hvordan skeptikere bevist forsøker å sabotere en undersøkelse på helsen til uvaksinerte vs vaksinerte, ved å legge inn svar med feil vaksinasjon status og helsetillstand. Dette er fra kommentarfeltet i en av verdens populære «skeptiker» blogger:

«37 Well the “open” survey now has 7,799 participants…I think the 7,799th “child” might be “mine”. I filled out the survey on behalf of my six year old…who is unvaccinated and has 10 siblings. I entered “yes” to every question about disturbed sleep, fussiness, medical issues and developmental diagnoses.

I haven’t had so much fun messing up a “survey” since I responded to a robocall from the Tea Party Voter Choice Telephone Survey.

Posted by: lilady

42 I just entered data on “another child” of mine on the open survey. This child is 10 years old, has four siblings and is vaccinated. My “10 year old child” has none of the problems listed on the survey and I ticked off “NO” on all the questions about behaviors, physical diagnoses and developmental diagnoses on the “survey”.
Posted by: lilady «|

Som et eksempel på den selektive bærplukkingen, og totalt fravær av kildekritikk «skeptikerne» benytter seg av passer det fint å bruke en blogg som kom ut i går. Den er skrevet av den mest leste bloggeren denne ekstremist grupperingen benytter seg av, en person vi tidligre har blitt kjent med gjennom hans direkte link til aspertam produsenten som bevis for hvor trygt det er

Dette omhandler tryggheten av kvikksølv (tiomersal), og vi går her gjennom alle kilder bloggeren Tjomlid benyttet i den klassiske «debunking fra «skeptiker». Det starter med et utdrag fra Vaksineaksjonen.no sin side hvor følgende står og lese:

«Vaksinen mot Influensa ny A(H1N1) inneholder 5 µg tiomersal per dose som tilsvarer ca. 2,5 µg organisk kvikksølv. Organiske kvikksølvforbindelser regnes som den giftigste formen for kvikksølv. Tiomersal brytes ned til etylkvikksølv i kroppen. Metylkvikksølv og etylkvikksølv er beslektede forbindelser, men oppfører seg forskjellig i kroppen. Intramuskulær injeksjon av timerosalholdige vaksiner resulterer i hurtig frigjøring av kvikksølv i blodbanen, og dette kvikksølv kan da akkumulere i flere organer, bl.a. i hjernevev.

Etylkvikksølv binder seg lett til menneskelig vev, bl.a. i hjerne og lever, og kan være farligere enn metylkvikksølv. Når dette skjer under hjernens utvikling hos foster og barn, kan det oppstå varige skader»

Dette er i følge Tjomlid ikke korrekt og i hans ord under, er kommentarene i parantes fra meg:

Merkelig nok er dette fullstendig snudd på hodet  (.Denne linken er fra FDA  som har store eierinteresser i vaksineindustrien og selvfølgelig er det statelig informasjon med alt hva det innebærer av uavhengighet i ett slikt spørsmål).
Mens
metylkvikksølv,(Wikipedia) som man bl.a. kan få i seg ved å spise tunfisk, er ganske så farlig for kroppen (Wikipedia igjen, og i denne sammenheng er ikke Wikipedia som en uavhengig kilde å regne) og er vist å kunne akkumulere i kroppsvevet, så er ingen slik effekt funnet med etylkvikksølv, (Wikipedia)som er den varianten tiomersal brytes ned til i kroppen.

Etylkvikksølv har vist seg i studier å være mindre giftig enn metylkvikksølv, og de doser som er vist å være farlige for mennesker er mange tusen ganger høyere enn mengden man får fra en vaksinedose. Etylkvikksølv har også vist seg åskilles ut gjennom avføringen i løpet av få dager, (Medscape, må ha konto for å lese studien)ti ganger raskere enn hva metylkvikksølv gjør. Etylkvikksølv fra vaksiner blir altså ikke værende i kroppen, men forsvinner nesten fullstendig gjennom avføringen de neste gangene man er på do. Ettersom vi bare skades av kvikksølv om det får tid til å samle seg i kroppen, spesielt i hjernen, og være der over lengre tid, anses nå det raskt forsvinnende etylkvikksølvet som trygt i de minimale doser som finnes i noen få vaksiner.
Forbudet mot tiomersal i vaksiner var basert på forskning på metylkvikksølv og dets skadevirkninger, og en antagelse om at skadevirkningene fra metylkvikksølv og etylkvikksølv var de samme. (Dette er en artikkel fra Paul Offitsom i mange år hadde patent på en rotavirus vaksine.Det sies han hittill har tjent ett sted mellom 20-30 millioner US dollar på den. Offit er og kjent for sin flotte kommentar 10 000 vaksiner på samme tid går helt fint», samt at hans vaksine ble funnet infisert med ett grisevirus.) Etter at dette forbudet ble innført har forskning vist at etylkvikksølv er mye mindre farlig. Derfor var nok frykten for kvikksølv i vaksiner overdrevet den gang forbudet ble iverksatt, og forbudet er ikke noe bevis for at tiomersal i vaksiner faktisk er farlig, en slutning mange feilaktig trekker.

Oppfordringen om å fjerne tiomersal fra vaksiner var også basert på at spedbarn kunne overstige grenseverdien som var regnet som trygt for metylkvikksølv hvis de fikk mange vaksiner på få måneder. Dette har altså senere vist seg å ikke være relevant for etylkvikksølv (Dette er en studie som ser på helseeffekter av kvikksølv gjennom inntak av fisk og fra amalgan fyllinger eller vaksiner. Studien er slakta fra alle disse ståsteder gang på gang) som både er mindre giftig og skilles ut av kroppen mye raskere. Det er heller aldri påvist (dette er en studie fra NIAD som og er ett statelig organ med samme utgangspunkt som FDA,ikke uavhenging )noen alvorlige bivirkninger fra tiomersal i vaksiner,(rationalwiki…….herregud) selv etter at det har vært bhrukt i mange milliarder vaksinedoser over mange tiår.
Tiomersal i vaksiner er altså trygt, (Legemiddelverket….OMG)selv om Vaksineaksjonen og Kjetil Dreyer hyler og roper om hvor farlig det er, basert på noen svært tvilsomme kildehenvisninger, og helt uten å oppdatere informasjonen basert på den nyeste forskning og beste kunnskap vi har.»

Svært tvilsome kildehenvisninger beskylder han andre for der til slutt, som den fullkommene ironi.

Det finnes studier som viser Etylkvikksølv for noen skilles ut av kroppen i en 5-10 dagers periode. Men, det betyr ikke at alt har forsvunnet.

«One of the few researchers who studies the effects of ethyl mercury is Thomas Burbacher, PhD, professor of environmental and occupational health sciences and director of the infant primate research lab at the National Primate Research Center, University of Washington, Seattle. Burbacher’s studies of ethyl mercury and thimerosal in primates are cited by both sides of the thimerosal debate.

Burbacher says that just because ethyl mercury is gone from an infant’s blood soon after it receives a dose of thimerosal — a half-life of just 3.7 days in the Pichichero study — doesn’t mean it’s gone from the body.

«Just because it came out of the blood doesn’t mean it is excreted from the body. It could have gone to the brain,» Burbacher tells WebMD. «In primates, you actually get more mercury in the brain after exposure to ethyl mercury than with methyl mercury — it has an easier time crossing the blood-brain barrier.«

Dette som her vises til stemmer godt overens med hva nevrolog Dr Blaylock forteller oss:

«This is important to remember when you hear from the vaccine safety promoters that new studies have shown that ethylmercury (in thimerosal) disappears from the blood within several days. Actually, the mercury leaves the plasma and enters the brain, where it is de-ethylated and remains for a lifetime.

What they fail to mention is that recent studies have shown that only 7 percent of methylmercury is converted to ionic mercury, whereas 34 percent of ethylmercury is converted within a short time.117 This means that more of the most destructive form of mercury is retained in the brain following mercury-containing vaccine exposure than exposure to mercury from fish».

Dette er ikke enkelteksempler som er håndplukket. Nettsiden Vaccinationnews er ett av mange steder hvor det er samlet hundretalls fagfellevurderte studier som bekrefter blant annet tiomersal sin evne til å binde seg til hjernevev og dens ødeleggende nevrologiske aktivitet.

Pseudoskeptikerne ignorerer at det ikke blir brukt
ekte placebo i vaksinestudier, de ignorer faren ved at mange av disse studiene blir stoppet før de er ferdig, og de ignorer forskningsjuks i studier de benytter seg av.

En annen ting som er veldig bekvemt for «skeptikerne» å glemme i denne sammenheng, er at den lille babyen som får kvikksølv inn i ene armen, og kan få noen vaksiner i andre arm på samme tid. Hva skjer når kvikksølv møter for eksempel aluminium som var i de andre vaksinene?

«A small dose of mercury that kills 1 in 100 rats and a dose of aluminum that will kill 1 in 100 rats, when combined have a striking effect: all the rats die.

Doses of mercury that have a 1 percent mortality will have a 100 percent mortality rate if some aluminum is there.»
Quoted from a letter by Donald Miller, M.D. Professor of Surgery, University of Washington «

Til slutt, vi har tidligere vist til hvordan «skeptikere» generelt jukser og sniker unna deler av sannheten, og Tjomlid er et klasseeksempel på dette. I denne artiklen brukte han Cochrane som bevis på hvor «trygg» MMR vaksinen er, og han skriver som følger:

«En Cochrane-analyse av MMR-vaksinen konkluderte også med at den var effektiv og trygg:

Measles, mumps and rubella are three very dangerous infectious diseases which cause a heavy disease, disability and death burden in the developing world. Researchers from the Cochrane Vaccines Field reviewed 139 studies conducted to assess the effects of the live attenuated combined vaccine to prevent measles, mumps and rubella (MMR) in children. MMR protects children against infections of the upper airways but very rarely may cause a benign form of bleeding under the skin and milder forms of measles, mumps and rubella. No credible evidence of an involvement of MMR with either autism or Crohn’s disease was found. No field studies of the vaccine’s effectiveness were found but the impact of mass immunisation on the elimination of the diseases has been demonstrated worldwide.»

Men hvorfor utelot Tjomlid dette fra samme studie?

«The design and reporting of safety outcomes in MMR vaccine studies, both pre- and post-marketing, are largely inadequate.»

Vaksineinformasjon uten innslag av øgler kan man finne på disse steder:

http://vaccineriskawareness.com/

http://www.thinktwice.com/

http://sanevax.org/

http://www.beyondconformity.co.nz/BlogRetrieve.aspx?PostID=48696&A=SearchResult&SearchID=1624272&ObjectID=48696&ObjectType=55

http://vactruth.com/

Søker du derimot etter informasjon om øgler, spøkelser ol. kan denne siden anbefales,
http://skepsis.no/blog/?s=%C3%B8gler

12 kommentarer på “Selvutnevnte skeptikere og deres fanatiske vaksinekamp

 1. vedicart
  mars 5, 2012

  Så bra du sier fra, og at vi får frem sannheten, takk for nok en flott blogg! 🙂

 2. Otto Lund
  mars 9, 2012

  Følgende eksempel beskriver vanviddet med vaksiner på en enkel måte. I USA mottar barna ca 35 vaksiner iløpet av oppveksen, og i Norge er det såvidt jeg vet ca 7. Blir barn i USA utsatt for fler virussykdommer enn barn i Norge? Nei, iallefall ikke 28, 400%, fler. Årsaken til forskjellen er mildt sagt åpenbar og pur korrupsjon, og noen suspekte agendaer som ikke har noe med forbedring av helse å gjøre, tvert imot. I mitt to-års private studium av vaksiner, fant jeg oppsiktsvekkende nok ut at ingen vaksiner fungerte som reklamen påsto, tvert imot var og er de en helserisiko. Personlig mottok jeg siste vaksine i år 1976 i militæret, i vaksinekø på geledd utendørs, en vaksine som ga meg et smertehelvete i fler måneder. De tappa litervis av væske utav mine kneledd. Det gikk ca 20 år før symptomene ble borte. Digressivt, kjenner tsjetsjenere som bor i Norge som ikke mottar vaksiner, og de opplevde svinesprøyte terroren likedan som meg og min familie. Tsjetsjenere har bedre kunnskaper om helse enn oss i Norge. Jeg har fire barn, kjempa underveis for å unngå at de ble lurt til å motta svinesprøyta, og unngikk således at de eventuelt hadde fått bl.a. permanent narkolepsi. Ikke en svindelkampanje til fra FN, WHO, FHI og staten, det blir ikke tålt, blir behandlet som det er, pur terror

  Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language http://tinyurl.com/yz4kayw

 3. Jørgen
  april 11, 2012

  Hvor har du hentet kommentarene du innleder med? Tenker på «antivaksinefolka fryder seg…» og «vaksinekritikere tror…»-kommentarene. Har du link eller screenshot til der du leste dem?

  • gardenofserendipity
   april 13, 2012

   Det finnes f.eks på aksjonsiden ILÅBL hvis du leter deg tilbake til perioden denne saken var i media i vinter. Har muligens noen screenshots, skal se.

 4. Jørgen
  april 11, 2012

  Nå har jeg lest hele, ikke bare innledningen, og har enda flere spørsmål jeg håper du kan svare på. Det første gjelder linking til Wikipedia, som du tydeligvis synes er en uting. Som de fleste som har brukt Wikipedia mye vet, så er det aller viktigste med en Wikipedia-artikkel referansene. Wikipedia i seg selv skal ikke inneholde ny informasjon (det er hele poenget), men skal gjengi informasjon fra andre kilder, og liste disse kildene. Tar man ett eksempel fra teksten du kopierte inn, http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning#Organic_mercury_compounds, så er dette linket videre til f.eks. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.pcl.2007.02.005, http://www.cfsan.fda.gov/~dms/admehg3b.html, http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/296/15/1885 og http://dx.doi.org/10.1080%2F10408440600845619. For å si noe om hvorvidt Wikipedia-artikkelen er dårlig eller ikke, så må man altså sjekke disse referansene. Å si at noe ikke stemmer fordi det er en Wikipedia-artikkel synes jeg er ganske merkelig…

  Jeg synes også det er ganske merkelig å hevde at noe er usant bare fordi det er linket til Legemiddelverket. Kan du ikke heller gå i detalj på hvorfor det Legemiddelverket hevder er uriktig, i stedet for å bare komme med en «OMG». Ikke spesielt saklig, synes nå jeg…

  Har mange andre spørsmål, men er spent på om jeg får svar i det hele tatt før jeg skriver mer…

  • gardenofserendipity
   april 13, 2012

   De store sidene på wikipedia drives i dag av interesseorganisasjoner for å fremme deres syn. Dette er f.eks beskrevet i sekulært angrep3 hvor jeg viser til «skeptikernes» fanatiske virksomhet der, hvordan de overvåker sider osv osv. https://gardenofserendipity.wordpress.com/2012/01/16/sekulaert-angrep-del-3/
   Bare det faktum skoleverket i England ikke anbefaler sine elever å bruke Wikipedia sier litt om problemet.
   Får ikke opp din første link, den andre er fra FDA og fremmer deres syn, og den 3je er helt irrelevant i en vaksinediskusjon, da den omhandler oralt inntak stoffet.

   Legemiddelverket fremmer og ett syn, og er langtifra uavhengig.

   Ingen av disse stedene du har vist til forteller noe om, eller viser noe av den enorme forskningen på farene ved tiomersal derfor må man søke andre steder da det ligger en sannhet der og venter. Her som ett sted har du drøssevis av studier som viser faren, og denne forskningen er i mye større grad uavhengig ergo sannferdig . http://www.vaccinationnews.com/evidence-thimerosal-risk

   • Jørgen
    april 23, 2012

    Alle seriøse utdanningsinstitusjoner vil si at man ikke bør bruke Wikipedia som kilde, det sier seg egentlig selv, all den tid det som ligger der kan redigeres av hvem som helst, og den eneste kildekontrollen er at andre internettbrukere muligens kan finne feil og rette det opp igjen. Men samtidig så er ofte Wikipedia et svært godt utgangspunkt for å finne ordentlig informasjon, og da er det referansene man må se etter. Disse igjen inneholder som oftest flere referanser, og de ligger på nettsteder (pubmed og lignende) som inneholder skikkelig, vitenskapelig informasjon.

    Og vaccinationnews.com kan vel ikke akkurat sies å være en uavhengig kilde. En kjapp titt på de studiene som omhandles på den siden du linker til kan man jo ta en kjapp diskusjon rundt. At det i det hele tatt dras inn ting som linker vaksinasjon mot autisme, et kort de aller færreste antivaksinefolk har sluttet å spille fordi det er så grundig motbevist, sier jo sitt egentlig. Et par av de andre går på at man kan se en forskjell på forskjellige typer kroppsvev, noe som er fullstendig irrelevant så lenge denne forskjellen ikke har noen praktisk effekt.

 5. Dorthe
  april 13, 2012

  Omfattende jobb bak denne bloggen gitt

 6. Cathrine Woldstad
  april 15, 2012

  Fantastisk jobb du gjør i denne bloggen 🙂 Takk

 7. Tilbaketråkk: Cyberstalking – et humanetisk angrep på ytringsfriheten « infiltered perception

 8. Stå på Dag! Du gjør en fenomenal jobb. 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 4, 2012 av i Helse, Sekulær humanisme med stikkord , , , , , .
%d bloggere like this: