Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

Folkehelseinstituttes direktør for smittevern Preben Aavitslands forfølgelse for å stoppe kritikere av vaksinen og påståtte pandemier.

Av flere grunner er det grunnlag til å se nærmere på Folkehelseinstituttets påvirkningsstruktur som ansvarlig rådgivende aktør for de norske Helsemyndigheter med rådgivende rolle i forbindelse med forskning, vaksiner og utøvende ansvar med å følge opp de anbefalinger som gjelder for anskaffelse av vaksiner, markedsføre vaksiner og tilby vaksiner i forhold til barnevaksinasjonsprogram.

Det er også viktig å se hvilken rolle en av de mest aktive lederne som direktør Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet har i forbindelse med skremsel for å skape frykt i befolkningen samt bruker ulike aktører fra forskermiljøet som Foreningen Skepsis og trossamfunnet Human-etisk Forbund for å drive sjikane og trusler for å sverte kritikere av vaksinen og påståtte pandemier. Jeg har selv vært aktiv kritiker siden 2003 og har per dags dato aldri møtt noen fra de ulike miljøene som ønsker denne diskusjonen annet enn å fokusere på å sverte meg som debattant og angripe meg som person fremfor å diskutere kritiske spørsmål omkring bevismaterialet rundt vaksiner og historisk evidence over de ulike nedskrivinger omkring vaksinehistorie.

Pandemi?

Pandemien rundt H1N1 Svineinfluensa er et av det mest karakteristiske man kan vise til for å se hvilken  press, skremsel, sverting av personer og mediemakt kan benyttes i forbindelse med å nå frem til en usikker befolkning. Preben Aavitsland var mest kjent for å være den mest aktive for påvirkning og sverting av kritikere under den påståtte svinepandemien i 2009. Han brukte sin da gravide kone i et stort medieoppslag for å vise behovet og avkrefte faremomentet rundt svineinfluensavaksinen pandemrix. Han hadde en aktiv rolle for å få gjennomslag til politikere med bla over 40 e-mail fra sin e-mail fra Folkehelseinstituttet og over til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) I tillegg var han den mest aktive rundt mediefrykt, sin egen Twitterbruker (prebenepandemi) som ofte ble brukt til å skape mer blest om pandemien og latterliggjøring av kritikere. Fugeli og Ballo ble omtalt som riksklovner grunnet sin skepsis rundt håndteringen og kritiske tanke omkring pandemivedtaket. Det er også en kjent sak at Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland har drevet aktivt som foredragsholder for Foreningen Skepsis og Human-etisk Forbund for å trigge en gammeldags hekseprosess mot de som var mest aktive kritikere mot vaksinen. Videre dokumentasjon viser flere eksempler på Folkehelseinstituttets rolle for å skape frykt samt for å presse kritikere bort fra diskusjonen med aktive svertekampanjer. De dokumentasjonene som fremlegges er kun en brøkdel av materialet og av respekt for leger som er meldt til legeforening, helsearbeidere som er meldt til Fylkesleger og arbeidsgivere samt mennesker som har støttet den kritiske vaksinekampanjen som er meldt til barnevern med bekymringsmeldinger grunnet sine meninger er dette eliminert bort fra dokumentasjonen og vil kun bli frigitt med de involverte sitt samtykke.

 Preben Aavitslands rolle mot media.

De erfaringer man har sett på tidligere er at det er svært få aktive personligheter som oftest står frem når spørsmålet omkring vaksiner blir en mediesak. Man har også sett en aggressiv påvirkning hvor påståtte dommedagsprofetier blir resultatet dersom folket ikke følger de anbefalte råd som blir gitt fra Folkehelseinstituttet. Ettersom Norge har friskt i minne Svineinfluensapandemien som betegnes som den største medisinske skandale i moderne tid. Kan man følge spesielt en av direktørene i Folkehelseinstituttets for å se hvordan man jobber internt for å spre frykt og påståtte konsekvenser samt hvilken redskap som blir benyttet mot de som kritiserer vaksiner og Folkehelseinstituttet.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2794492.ece

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland rolle i spørsmålet omkring vaksiner og pandemi.

Den mest ekstreme og aktive kraften bak skremsel, mediekontroll og trakassering av kritikere av vaksiner er Preben Aavitsland, noe vi vil ta for oss punktvis videre.

Preben Aavitsland har i en årrekke fungert som en aktiv medlem og rådgiver for en ekstrem gruppe http://skepsis.no/ som har vist seg å ha en fanatisk og uredelig arbeidsmetode som på en måte dyrker vaksiner som noe hellig og en fundamentalistisk tilnærming av at dette er en urokkelig sannhet som ikke skal kritiseres på noen måte. Den som kritiserer blir ofte hengt ut til latterliggjøring med påstander om konspirasjoner og psykiske diagnoser.   http://www.dagbladet.no/2009/11/19/nyheter/vaksine/svineinfluensa/9107213/

Tidligere leder for Forening Skepsis Asbjørn Dyrendal har i en årrekke lagt ulike kritikere for hat og som blir et fritt diskusjonstema for en sulten ulveflokk til offentlig uthenging som for eksempel når man henter ut tekst fra en som har fått nok av trakassering fra Foreningen Skepsis, finner man et utbrudd og tar bort hovedpoenget for å sverte hatobjektet. Som for eksempel: http://skepsis.no/blog/?p=4110

Flere liknende sider om samme hatobjekt finner man på flere diskusjonstråder hos Foreningen Skepsis. De finner også samme personhets ho en annen aktør i det politiske ekstremistpartiet Rødt hvor samme politiske parti har hengt seg på Foreningen Skepsis http://venstresida.net/?q=node/2384

Man finner også tilsvarende personsjikane fra Folkehelseinstituttets opplysningsvegg hvor en av kammeratene til Preben Aavitsland styremedlem i Foreningen Skepsis, Gunnar Roland Tjomlid fungerer som Folkehelseinstituttets troverdige vaksinekilde og dyrkes som en guru blant medlemmer i Foreningen Skepsis og innad i Folkehelseinstituttets. Blogg Tjomlid er mest kjent for å drive sjikane av kritikere med påståtte sitater og oppdiktede karakteristikker for å sverte vaksinekritikere.  http://tjomlid.com/?p=3678

 Gunnar Roland Tjomlid som Folkehelseinstituttets opplysningstjeneste og kildereferanse for Foreningen Skepsis og Human-etisk Forbund.

Kammerat til Preben Aavitsland, Gunnar R Tjomlid med Folkehelseinstituttets opplysningsblogg har i sin iver over tid, vist en sær interesse for barn og pedofiles rettigheter http://tjomlid.com/?p=691

http://tjomlid.com/?p=817 og har fungert som en nyttig idiot fra Folkehelseinstituttet til å bedrive sverting av ulike aktører som er kritisk til vaksiner.

Gunnar R Tjomlid er også mest kjent for å bedrive forandring på nettinformasjon for selektiv fremheving av vaksinen. http://twitter.com/#!/civix/statuses/171371037081075712

 Hva er forbindelsen mellom Preben Aavitsland og Gunnar R Tjomlid?

Foreningen Skepsis og Human-etisk Forbund er vel nesten blitt identisk i forhold til synet på vaksiner og alternativ medisinske metoder. Hvor samme prinsipp gjelder med offentlig trakassering av navngitte personer på nett. Human-etisk Forbund er en egen livssynsorganisasjon som i det siste 10- året har blitt mer infisert av Foreningen Skepsis  og hvor Foreningen Skepsis kan kontrollere en medlemsmasse på ca 78 000 medlemmer med tilsvarende subsidier fra Staten for antall medlemmer. http://www.facebook.com/ingenlikerablilurt

Preben Aavitsland har gjennom intervju med Human-etisk Forbunds, Fri Tanke gitt en fyldigere forklaring på sin interesse for Skepsis http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7832

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8761

Det er også spesielt at en av lederne fra Folkehelseinstituttet aktivt går ut å driver sjikane av høyt respekterte leger og politikere på sin egen Twittervegg, selvfølgelig slettet i ettertid, men allerede kjent fra de involverte.  http://twitter.com/#!/smittsomt

Ellers er det av interesse å se hva en blogger med hva mange vil beskrive som en pro-pedofili agenda skal påta seg rundt opplysning om vaksiner sammen med Preben Aavitsland og Folkehelseinstituttet.

 Det er også av interesse å se lederen for Human-etisk Forbunds aksjon «Ingen liker å bli lurt» sin debatteknikk mot kritikere av vaksiner og foreldre som ikke vil vaksinere sine barn, hvor disse blir sammenlignet med Anders B Breivik som massemordere.


 

 Også medieprofiler benyttes for å kneble kritikere. Torgrim Eggen på Human-etisk Forbunds side hvor han prøver å si sin mening om vaksinekritikere. Innholdet ligger vel omtrent på standarden som bøkene han skriver.

 

Forskermiljøet med hjelp av Foreningen Skepsis.

Forskning.no gikk litt lengre for å skape et sammenlikningsgrunnlag for å dra paralleller mellom alternativ medisin, vaksinekritikere og nazismen. Flere av aktørene i Foreningen Skepsis og Human-etisk Forbund er ivrige skribenter i dette magasinet. http://www.forskning.no/artikler/2003/mars/1047570463.67

Folkehelseinstituttet ønsker et vaksinediktatur for å tvinge frem folk til å ta vaksinen.

Preben Aavitsland ønsker vaksinetvang for de som ikke tror på vaksinens fortreffelighet, da det viser seg at vaksiner kan ha alvorlige bivirkninger og per dags dato ikke finnes noe bevis for at vaksiner virker mot de sykdommer det er ment å vaksinere mot. Er makt ved forandring av lovverket Aavitsland metode for å fortsette sin nokså sykelige ideologi om vaksiner til alle?   http://www.nifab.no/print/aktuelt/nifab/folkehelseinstituttet_for_mange_smutthull

Med en slik forandring ønsker altså Aavitsland å umyndiggjøre foreldre og bruke tvang som sin arbeidsmetode. Min mening er selvfølgelig at mannen er maktgal og har en syk tro på sin religiøse overbevisning om nødvendigheten omkring vaksiner. Man kan også spørre seg om mannen i det hele tatt er skikket til å jobbe med mennesker med å bruke sine noe brutale metoder for å sverte kritikere av vaksinen?

Folkehelseinstituttets påvirkning av media for å fremme sin sak.

I mediesammenheng virket Preben Aavitsland som en maktsyk gal dommedagsprofet som brukte sine nyttige idioter «journalister» som sitt sted for å proklamere skremsel, frykt, konsekvensanalyser og reklame for pandemivaksinen Pandemrix.  I denne artikkelen proklamerer han følgelig at sin gravide kone ble vaksinert. http://www.nettavisen.no/nyheter/article2737250.ece

http://www.ringblad.no/nyheter/article4699353.ece

Selv om vaksinen aldri burde vært gitt til små barn og gravide. http://www.nettavisen.no/nyheter/article2760991.ece

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/svineinfluensavaksine-kan-ha-tatt-livet-av-14-fostre-3139153.html

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10069570&fb_comment_id=fbc_10150565994081446_21304176_10150568353876446#fc8ab9e62a4e5f

Til og med 60 nyfødte barn skulle testes ut med den nye pandemivaksinen.  http://www.aftenposten.no/helse/article3370151.ece

Hvem ga tillatelse til å bruke nyfødte barn i et vaksineforsøk?

Man burde vel spørre hvem som har gitt tillatelse til å teste ut en ukjent vaksine på 60 nyfødte barn og hvilken rolle GlaxoSmithKline som produserte vaksinen hadde i kulissene før dette ble godkjent og hvem i Folkehelseinstituttet som har «oppmuntret» til denne forskningen. http://www.nettavisen.no/nyheter/article2755646.ece

Ut fra artiklene før den påståtte pandemien var det flere ledende personer som gav råd til  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helseberedskap/pandemikomite.html?id=230027

Hvor Preben Aavitsland hadde en sentral rolle for å gi råd og diktere denne pandemikomiteen.

I 2010 ble et nytt krav fra politikere om å gjennomgå håndteringen av pandemien i 2009. http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/Rapporter/PandemiRapport.pdf

Preben Aavitsland hadde i samme periode sendt over 48 e-mail til Helse og Omsorgsdepartementet som bekreftes i rapporten. http://www.google.no/webhp?sourceid=toolbar-instant&hl=no&ion=1&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACEW_no___NO450#hl=no&gs_nf=1&cp=40&gs_id=0&xhr=t&q=dsb+rapport+om+pandemi+preben+aavitsland&pf=p&sclient=psy-ab&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACEW_no___NO450&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=dsb+rapport+om+pandemi+preben+aavitsland&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c84d89799b7026b8&biw=1366&bih=590&ion=1

Når de som er ansvarlig for en medisinsk katastrofe har det privilegium å undersøke seg selv.

Folkehelseinstituttet med Preben Aavitsland fikk også det privilegium og komme med en egen rapport om Folkehelseinstituttets håndtering av pandemien.  http://www.fhi.no/dokumenter/d1ad1acab7.pdf

Det ville vært mer logisk at en uavhengig kommisjon fikk gjennomgå saken med erfaringene som dsb-rapporten viser og som Folkehelseinstituttets selv fristiller seg selv på.

Burde noen av de involverte personene blitt stilt til ansvar for at de har ødelagt mennesker med sin skremselspropaganda? Kan man virkelig ha en slik rolle hvor man driver med persontrakassering av kritikere sammen med en gruppe medlemmer av Foreningen Skepsis? Er det normalt å true vaksinekritikere til taushet med represalier? Foreningen Skepsis har meldt helsepersonell inn til Fylkesleger, Legeforening, barnevern, arbeidsgivere i sin intense kamp for å stoppe kritiske diskusjoner. Når disse ikke tør stå frem med navn, så er det tydelig at noe virker med å ta fra folk sin ytringsfrihet med tvang og trusler. At Folkehelseinstituttet bruker denne metoden burde også vært en tankevekker i forhold til både pandemihåndtering og barnevaksineprogram.

For øvrig burde også en journalist følge opp Preben Aavitsland firma http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982105196

http://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_alle.jsp?kid=20100000261729&sokeverdi=982105196 Bare slik at det ikke er noen som har spesiell egeninteresse for sin stilling i et halvstatlig organ som Folkehelseinstituttet.

 Vi må stå i mot myndighetenes press til å forvandle oss til bioroboter! Vi vil danse som frie mennesker og ikkje som robotar!

 Kjetil Dreyer! For en vidunderlig mann! Han har gjort så mye bra for at kusma fremdeles er å regne med! Og skulle du få noen plager med kusmaen din, er han vennlig nok til at han kan selge deg en hel masse remedier som helt sikkert kan hjelpe!</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>(Takk for hjelpen, Thank You, Jenny McCarthy!)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Da rabies ble oppdaget på Svalbard var mange foreldre dumme nok til å vaksinere barna sine. Som om en rablende gal polarrev noen gang har skadet noen!? Heldigvis har vi norske homøopater som sier fra når nok er nok! C-vitaminer har aldri gått av moten, og virker utmerket også mot rabies!

 Tenk på de stakkars poliorammede menneskene som i dag går glipp av å ha venner i samme situasjon. Det er en skandale at de stakkars barna har blitt frarøvet en potensiell bestevenn! Nå må regjeringen ta ansvar!

Mye kan tyde på at ingen av de sykdommene vi vaksinerer mot, fantes før vaksinenes tid! Joda, det står om meslinger, polio og kopper i gamle kilder, men disse må være fabrikert! Vi lurer likevel litt på hvorfor de valgte å slutte med koppervaksinasjon …

 Siste stikk er å bruke Barnelege Dr Daniel Øyan som dommedagsprofet med velsignelse fra Folkehelseinstituttet for å henge ut kritikere i offentlig gapestokk.

http://takkforhjelpenantivax.tumblr.com/

Det er også viktig å få med seg  at legemiddelindustrien  finansierer Foreningen Skepsis. http://dagenshomeopati.se/2011/07/06/skeptikergrupp-fick-nara-en-miljon-stod-fran-astra-zeneca/

Aztra Zeneka har gitt over 1 million kroner, for å støtte arbeidet.

Det er også greit å ha med seg debatten fra redaksjon1 på NRK, hvor Foreningens Skepsis medlem Dr Jørgen Skavlands oppgave sammen med Politisk helsetalsmann i Høyre Bent Høye er å sverte troverdigheten til kritikere av pandemien og vaksinen, uten at de har interesse av å diskutere de kritiske punktene som var tema for debatten. Det skal i samme sies at Folkehelseinstituttets Geir Stene Larsen opptrer ryddig i samme debatt, selv om de punktene han prater om på TV har vist seg å være feil i ettertid.

 http://www.youtube.com/watch?v=gOtmcXMS6EY&list=PL0324ED7CC37E3DB3&feature=plpp_play_all

Ansvarlig for denne artikkel er Rolf Erik Hanssen.

Etterord,
I dag gikk professor Solbakk ut med kritikk av pandemihåndteringen. Preben Aavitslands venn Gunnar Roland Tjomlid var raskt på plass med denne kommentaren:

13 kommentarer på “Folkehelseinstituttes direktør for smittevern Preben Aavitslands forfølgelse for å stoppe kritikere av vaksinen og påståtte pandemier.

 1. Velskrevet artikkel i VG idag av Professor Jan Helge Solbakk, «Helse og ansvarsfraskrivelser».

  Her vises en typisk reaksjon skrevet av Preben Aavitslands kammerat Gunnar R Tjomlid på Twitter:

  Gunnar R Tjomlid @CiViX
  «- Er Jan Helge Solbakk teit eller ond? Vanskelig å si. En idiot er han hvertfall».

 2. CiViX
  mars 21, 2012

  Hei Rolf!

  Jeg har gjentatte ganger ønsket å diskutere med deg i mitt kommentarfelt, men etter over et år har du ennå ikke tatt i mot invitasjonen min. Derimot blokkerte du meg fra Facebook allerede før jeg hadde sagt et ord om vaksiner i bloggen, slik at vi to aldri noensinne har hatt mulighet til å diskutere. Det virker en smule rart at du hevder ingen vil diskutere med deg når du blokkerer de du her kritiserer i denne bloggpost, og nekter å kommentere i bloggen min hvor jeg gjentatte ganger har bedt folk komme med sine motinnspill.

  Jeg ser også at du viser screenshot fra Twitter hvor Aavitsland sier han har sendt meg en mail. Vel, dette er eneste mail jeg noensinne har fått fra ham, og den er i sin helhet lagt ut i bloggen min. Og vet du hva mailen inneholdt? Jo, en bekreftelse fra Folkehelseinstituttet på at Pandemrix sannsynligvis har ført til narkolepsi hos en del barn! Altså en mail med innhold som helt og fullt støtter den kritikk du selv har kommet med. Aavitsland svarer altså på en rekke spørsmål jeg stilte i bloggen hvor jeg betvilte en slik sammenheng, og han bekrefter at en slik sammenheng er sannsynlig. Derfor er det litt fascinerende å se deg trekke frem dette som noe «konspiratorisk» når det var en helt og fullt åpen dialog hvor FHI gikk i mot det jeg hadde blogget og altså bekreftet en sammenheng jeg hadde betvilt. Burde ikke du heller juble for nettopp dette? Han er jo på «din side» i denne mailen 🙂

  http://tjomlid.com/?p=5326

  Jeg ser også at du mener du er utsatt for mye personangrep. Vel min kjære Rolf, alle som har fulgt deg i sosiale medier vet hva fakta i saken er. Du startet med å gå hardt ut mot meg og min person i mars 2011. Du hengte meg ut som «pro-pedofili» på et utall Facebooksider, og har levert statusmelding etter statusmelding hvor du omtaler meg i de mest nedsettende ordelag. Jeg valgte å ikke reagere på dette, fordi det blir for lavmåls. Jeg har aldri noensinne skrevet noe stygt om deg på Facebook som respons på all din hetsing. Jeg ønsket heller en saklig diskusjon om vaksiner i bloggen min (eller Facebook, men der var jeg blokkert av deg). Men du vil ikke diskutere vaksiner. Du vil ikke ha en åpen debatt. Du vil heller lire av deg motbydeligheter om person.

  Da det var gått noen måneder, og du fortsatte din tirade mot meg, valgte jeg til slutt å blogge om det for å få det ut i offentligheten. Det var min reaksjon i håp om å stoppe deg. En reaksjon som var ganske mild etter mitt syn, og først etter lang tids uimotsagt trakassering fra deg. Du fortsatte likevel trakasseringen, og jeg fulgte derfor opp med en ny bloggpost noe senere. Jeg ser du kaller det «påståtte sitater», men alle sitater jeg har gjengitt er screenshots fra åpne sider på Facebook som alle kan verifisere er korrekte. De taler vel sitt tydelige språk. At du ikke tør stå for det du har sagt og nå må antyde at sitatene er falske, er ganske så feigt synes jeg.

  Som du kanskje har fått med deg har jeg forsøkt å forstå vaksinesaken så godt jeg kan. Jeg har blogget grundig om det i mange bloggposter. Jeg har lest dokumenter fra FHI og EMEA og WHO, jeg har lest argumentene fra vaksinemotstandere, jeg har trålet forskning, og så har jeg blogget om det. Og kommentarfeltet er alltid åpent hvis noen vil påpeke feil. Men så langt har ingen av dere vaksinemotstandere våget dette. Dere velger heller å slenge dritt om person inne på Facebook. Det finner jeg merkelig hvis dere virkelig har en så sterk sak som dere mener å ha? Hvor er du i den debatten du sitter her og roper etter? Mine armer er åpne – men hvor er du?

  Du er fortsatt velkommen til å diskutere vaksine med meg i bloggen min, og om du avblokkerer meg kan vi også diskutere på Facebook, slik du så sårt synes å hige etter basert på det du skriver her i bloggen. Tar du den utfordringen, eller føles det mest trygt å heller fortsette med personhets for å slippe å diskutere vaksiner på redelig og saklig grunnlag?

  • gardenofserendipity
   april 13, 2012

   Som du vet er ikke denne artikkelen skrevet av meg, men jeg skal gi beskjed til Rolf om din kommentar.

   Dag Fallet

 3. vedicart
  april 10, 2012

  Kjempebra skrevet! Takk for en bra blogg :o)

 4. Cathrine Woldstad
  april 15, 2012

  Fantastisk og sannferdig skrevet om hvordan nevnte aktører har «holdt på» på nettet.

  Synes forøvrig innlegget til CiVix (Les: Gunnar Roland Tjomlid) er høyst interessant og svært underholdende å lese. Ser at du Gunnar Roland Tjomlid, forsøker å fremstille deg selv i ett «uskyldig-gutt-lys» her. Folk som ikke har «fulgt med i timen» (les: fulgt deg på nettet) får jo ett uskyldig inntrykk av deg. Vi som har fulgt med på deg vet at historien er en helt annen enn den du fremstiller her. Du Gunnar Roland Tjomlid, glemmer visst at utøvelse av hetsing og mobbing startet da dere opprettet kampanjen Ingen liker å bli lurt: nå skulle alternativbransjen tas og Rolf Erik Hanssen var deres viktigste og mest utsatte offer. Vi som støttet Rolf Erik Hanssen ble betegnet som heiagjengen etc. I deres kamp mot alternativbransjen har dere brukt hersketeknikker, mobbing, hetsing, produsert manipulerte VG forsider, produsert bildene som Rolf Erik har vist i blogginnlegget sitt, opprettet en rekke FB sider og blogger hvor dere poster skjermdumper av diskusjoner deres «motstandere» har. Dere navngir motstandere og legger på utrolig mye stygge karakteristikker.

  At du ikke får respons i kommentarfeltet på bloggen din handler garantert IKKE om at dine motstandere ikke tør poste/diskutere med deg. Derimot er det en «selvmordshandling» å gjøre det. Da kommer horden med HEF`ere/Skeppere og andre tilhengere frem fra de merkeligste plasser å stuper i strupen på en.

  Nei, Gunnar Roland Tjomlid, selvinnsikt er ikke ditt sterkeste karaktertrekk 😦

 5. Cathrine Woldstad
  mai 9, 2012

  Herlig at du avslutter med «med vennlig hilsen» 🙂

 6. Evelyn Lindheim
  mai 31, 2012

  Kjempe bra skrevet 🙂

 7. John Færseth
  juni 29, 2012

  Konspirasjonsteorier. De fattige i åndens analyser.

 8. Otto Lund
  september 13, 2012

  Vaccines are only a form of warfare

  VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS» https://www.youtube.com/watch?v=c8o_AWOx3QU&list=PLqQQFOVUZBLjAoacbvtFpHVCdZJ5n47K3&feature=plpp_play_all * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=201#M8512 * Quote: http://www.youtube.com/watch?v=c8o_AWOx3QU&list=PLF374C8BB5BECF54D FULL PLAYLIST http://www.hir.nu/ Ghislaine Saint-Pierre Lanctot, author of the book «The Medical Mafia» was a doctor specializing in venous medical science, founded numorous clinics in Canada and had a perfect reputation as a medical doctor until she published her book «The medical mafia» in 2004. In her book and this video she offers a bleak outlook on the consequences of the «sheep mentality» which allows the corporative- medical- and pharmaceutical industry to push through their agenda of permantently attacking our health with their products with the ultimate goal being to drastically reduce the population. At the same time she offers solutions how humanity can escape this demonic plan by becoming aware of its true power as infinite, harmonic and devine beings which first of all requires the abandomnet of the sheep mentality. http://www.youtube.com/watch?v=FwO7QA4_4YM Deutsche Übersetzungsversion * Google { dr lanctot https://www.google.no/search?q=dr+lanctot } , youtube { dr lanctot https://www.youtube.com/results?search_query=dr+lanctot }

 9. Otto Lund
  desember 5, 2012

  Jørgen Skavlan, lege: Nordmenn er Europas mest naive befolkning. Om selverklærte såkalte skeptikere http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1809&posts=1&start=1

 10. besell
  september 5, 2013

  http://borreliablogg.wordpress.com/2013/09/05/skeptikernas-borreliakrig-trappas-upp/
  Vår slutsats är att skeptiker, eller snarare pseudoskeptiker som vinklar vetenskapen så det passar deras agenda, inte bör ägna sig åt att försöka diagnostisera sjukdomar och förfölja läkare som hjälper sina patienter, utan hålla sig till sånt de kan tänkas ha lite kunskap om, som förtjänar verklig skepsis.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den februar 23, 2012 av i Andre skribenter, Helse med stikkord , , , .
%d bloggere like this: