Garden of Serendipity

“Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence” – Henri Frederic Amie

Sekulært angrep. Del 1

International Humanist and Ethical Union (IHEU) er paraplyorganisasjonen for sekulær/profanhumanistiske  organisasjoner verden over. IHEU har en minimumserklæring alle deres medlemsorganisasjoner og individuelle medlemmer følge,

«Humanism is a democratic and ethical life stance, which affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives. It stands for the building of a more humane society through an ethic based on human and other natural values in the spirit of reason and free inquiry through human capabilities. It is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality.»

Det som de fleste tenker på når de hører ordene humanist er den sekulære varianten, men det finnes mange varianter av humanisme. Ordet humanisme har blitt brukt i mange av verdens religioner, islam , kristendom, vi finner det blant annet i gammel kinesisk eller gresk filosofi, og selvfølgelig Marxist humanismen.

Human Etisk forbund (HEF) er stedet hvor de fleste norske sekulære har funnet sin  tilhørighet. Der jobber med de etter en visjon som er en «humanistisk» verden , og hoved fokuset har vel så langt vært adskillelse av stat og kirke.

Men, det finnes sider vi har hørt mindre om fra humanistene. En av de er hvordan de gjennom diverse under organisasjoner kjemper hardt mot forskere innen parapsykologi og alternative helsebehandlere.

Paul Kurtz er en av de mest sentrale aktører innen sekulær humanismen. Han startet  Council for Secular Humanism som i dag er den ledende organisasjonen for sekulær humanister i USA.  Han var og hovedansvarlig i arbeidet med humanist-manifest 2 og 3. Kurtz var  co-president for IHEU i perioden 1986-1994, og han mottok den internasjonale humanist prisen i 1999 .

WORLDS GREATEST BAD MAGICIAN CARTOON ACRYLIC CUT OUTSPå begynnelsen av 70 tallet var det en oppblomstring av okkulte retninger i USA, og dette ble av mange naturvitere sett som et tegn på irrasjonalitet. Kurtz laget på bakrunn av dette et manifest mot astrologi «Objections to astrology«som han publiserte i «the humanist»,  hvor han selv var redaktør.

I 1976 inviterte Kurtz flere kjente «skeptikere til et møte hos  American Humanist Association (AHA) hvor temaet var » The Old and New Irrationalisms: Attacks on Science«.

Der startet Kurtz sammen med blandt annet tryllekunstner og matematiker Martin Gardner,  tryllekunstner og professor i psykologi Ray Hyman, tryllekunstner James Randi, samt tryllekunstner og professor i sosiologi Marcello TruzziThe Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), som senere ble omdøpt til  The Committee for Skeptical Inquiry(CSI):

CSI is a member organization of the International Humanist and Ethical Union and endorses the Amsterdam Declaration on the principles of modern secular humanism.

Wikipedia beskriver deres arbeide på denne måten:

«CSI conducts and publishes investigations into Bigfoot and UFO sightings, psychics, astrologers, alternative medicine, religious cults, and paranormal or pseudoscientific claims.»

Marcello Truzzi forlot CSI (CSICOP) to år senere og ble en skarp kritiker av organisasjonen. Han hevdet de ikke brukte vitenskapelige metoder i sine undersøkelser. Truzzi promoterte  zeteticism som alternativ til skepticism, da han så ordet skepticism bli ødelagt av hva han beskrev som pseudoskeptics innen CSICOP. The Skeptic’s Dictionary skriver i sine  minneord om Truzzi:
 
«Truzzi considered most skeptics to be pseudoskeptics, a term he coined to describe those who assume an occult or paranormal claim is false without bothering to investigate it. «

Om CSICOP hadde han følgende å si:

«They tend to block honest inquiry, in my opinion. Most of them are not agnostic toward claims of the paranormal; they are out to knock them. When an experiment of the paranormal meets their requirements, then they move the goal posts. Then, if the experiment is reputable, they say it’s a mere anomaly»

CSICOP er en debunkings bevegelse, og har av Ray Harman blitt beskrevet som «frightening fundamentalism”  og “witch-hunting» Han har og blitt sitert på disse ord:

«“As a whole, parapsychologists are nice, honest people, while the critics are cynical, nasty people”

Martin Gardner var vel kanskje den av de som var med å starte CSICOP som har hatt mest påvirkning på skepsis bevegelsesen slik vi kjenner den i dag.

Han kom i 1952 ut med boken Fads and Fallacies in the Name of Science, hvor han la seg på en mer sarkastisk og latterligjørende tone med ord som cranks og  quacks i kampen mot det han kalte pseudo-scientists.

Boken var populærvitenskapelig uten referanser, noe som  sammen med ordbruken ble toneangivende og kjennetegnet  for «skepsis» bevegelsen vi har i dag.  Gardner kom i 1983 ut ut med disse ord:

«The rest of us did not regard debunking as such a negative word. We felt that when pseudoscience is far enough out on the fringes of irrationalism, it is fair game for humor, and at times even ridicule.»

Tryllekunstnere har alltid vært en stor del av CSICOPs medlemsmasse, og undersøkelser viser CSICOP har en større andel av de enn resten av befolkningen. De har vært aktive i styret, underholdt på møter og det er noe vi i dag ser hos HEF og resten av «skepsis» bevegelsen, hvor tryllekunstnere som Penn&Tenner eller James Randi blir benyttet til å forklare vitenskapen de fremmer.

 Det er ganske så enormt når man ser hvor mye de er brukt på skeptiker/humanist konferanser. George P. Hansen har dokumentert dette i sin eminente avhandling «csicop and the skeptics«:

Paul Kurtz så behovet for å knytte CSICOP og humanismen tettere sammen, så i 1991 grunnla han Center for Inquiry(CFI), som inkluderte både Council for secular humanism og CSICOP bokstavelig talt under samme tak.

Den internasjonale humanist organisasjonen IHEU beskrev det på denne måten:

«The completed Center for Inquiry campus provides 20,000 square feet (1857 square meters) of office, meeting, seminar, library, and warehouse space which is shared by CODESH and CSICOP (the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal). The Center now includes a library complex with a capacity of 50,000 volumes, housing three special libraries centred on humanism and freethought, skepticism of the paranormal, and American philosophical naturalism.

Representatives from several international humanist and skeptical groups enlivened the proceedings, including Sanal Edamaruku of the Indian Rationalist Association and Patricia Lopez of Mexico’s Associacion Etica y Rationalista.

‘The nationwide and worldwide humanist movement will benefit from an impressive headquarters institution that includes library facilities, meeting and conference moms for up to 200 people, audio and video production spaces, and other vitally needed capabilities» said CSICOP Chair, Paul Kurtz.

Humanists around the world will admire this marvellous achievement, and hope to have contact with or even visit it.»

CFI har vokst seg store, og har i dag  avdelinger over hele verden:

«In 2005 CFI once again expanded its Amherst headquarters with a new 15,600-square-foot (1,450 m2) research wing.
Additionally, CFI was granted special consultative status with the United Nations the same year.

Since 2006 CFI has been expanding rapidly with a series of new branches in cities across North America and around the world. These include new Centers for Inquiry in Toronto, London, Washington DC, Indianapolis, IN, Grand Rapids, MI, and Austin, TX. The branch in Washington is headquarters to CFI’s Office of Public Policy, which represents CFI’s interests on Capitol Hill.»

Visjonen til CFI:

«The mission of the Center for Inquiry is to foster a secular society based on science, reason, freedom of inquiry, and humanist values.

To oppose and supplant the mythological narratives of the past, and the dogmas of the present, the world needs an institution devoted to promoting science, reason, freedom of inquiry, and humanist values. The Center for Inquiry is that institution.

At the Center for Inquiry, we believe that evidence-based reasoning, in which humans work together to address common concerns, is critical for modern world civilization. Moreover, unlike many other institutions, we maintain that scientific methods and reasoning should be utilized in examining the claims of both pseudoscience and religion. We reject mysticism and blind faith.

Paul Kurtz  trakk seg i 2010 fra sine stillinger. Han beskriver grunnen og litt om hva som skjedde før og etter hans oppsigelse, i et intervju med Erich Vieth på hans nettside Dangerous Intersection:

«EV: Isn’t the refusal to publish your position at odds with an organization that calls itself “Center for Inquiry” or an organization that publishes “Free Inquiry“?

PK: It is similar to thought police. Alas! They refused to publish three of my editorials, and they refused to publish my statement regarding my resignation. What a contradiction. Even though I am the founder of the organizations, their position essentially was that I had no right to publicly express my concerns about the direction of the organization or the new management practices adopted under the current leadership — both of which I have grave reservations about.

EV: Given that you are the founder of the Center for Inquiry and you were the Editor in Chief of Free Inquiry, how did it make you feel when you were forced to resign?

PK: I have been censored and members of the staff have been instructed not to reveal any information about CFI to me. Barry Karr said that since I resigned, I have no right to be made aware of internal matters within the organization. I asked, “What about my moral authority? I said, “This is similar to what happened to Galileo when placed under house arrest.”

Kurtz ble og svært kritisk til strømninger innen CFI, ateismen og humanismen generelt. Den aggressive og fundamentalistiske tonen vi i dag ser utspille seg hos de:

«Kurtz points out that there are such things as “fundamentalist atheists,” who he describes as “embittered atheists,” people who were “bruised” by religion. These people “bore me now.” He is tired of “nasty, in-your-face atheists.” These are people who spend too much energy rejecting mythologies of other people. They often engage in intolerant ridicule that borders on “pornographic.” According to Kurtz, we can disagree with each other, but we must always do so respectfully. To the extent that we engage in sharp parody and prejudice, this will not further our goals. In fact, Kurtz expressed that he was appalled that CFI supported “blasphemy day.” This amounts to “ridiculing” many sincere people. It is not a civilized mode of discussion

 I Norge har vi en variant av CFI/CSICOP som kaller seg Skepsis. De ble startet ved hjelp av sekten HEF. Tidligre leder for  skepsis Asbjørn Dyrendal beskriver hjelpen og samarbeidet i startsfasen:

«Skepsis har, på tross av at vi ikke er en livssynsorganisasjon og har medlemmer fra en rekke ulike livssyn, alltid hatt en nokså nær tilknytning til Human-Etisk forbund. Lederne har gjerne vært skeptikere, redaksjonen for medlemsblad likeså, og medlemmene av HEF har vært dominerende i medlemsmassen. I sin tid stilte de kontorplass og lager til rådighet, og om daværende Skepsis-redaktør Emberland (eller senere redaktør Pettersen) av og til brukte litt arbeidstid på lay-out for Skepsis eller Skepsis-bøker, var det ingen som protesterte på det heller.«

Skepsis sitt hovedmål er det samme som CSICOP eller CFI, og de har direkte tilknytning til hverandre. Foreningen har kun rundt 800 medlemmer, og det er  av den grunn forbausende hvor mange støttespillere eller medlemmer av skepsis vi finner i styret, eller administrative stillinger hos HEF.

En av de viktigste delene av misjonerings strategien  til CSICOP og «skeptiker» bevegelsen, har vært å gjøre seg synlig i media. Tidligre direktør for CSICOP skrev i forbindelse med deres 25 års jubileum dette i Skeptical Inquirer:

» CSICOP originated in the spring of 1976 to fight mass-media exploitation of supposedly «occult» and «paranormal» phenomena. The strategy was twofold: First, to strengthen the hand of skeptics in the media by providing information that «debunked» paranormal wonders.

Second, to serve as a «media-watchdog» group which would direct public and media attention to egregious media exploitation of the supposed paranormal wonders. An underlying principle of action was to use the mainline media’s thirst for public-attracting controversies to keep our activities in the media, hence public eye.»

Det har den norske «skeptiker» gruppen og vært obs på, og det er ikke uten grunn deres tidligre leder Dyrendal i 2006 ble kåret til best i klassen for flest artikler i media.

I HEf systemet har det samme skjedd. Ser vi på deres tidskrift Humanist, er redaktør og samtlige i redaksjonen aktive eller sympatiske til Skepsis. Redaktør er Arnfinn Pettersen og redaksjonen består av rådgiver for HEF Didrik Søderlind, Kaja Melsom, Gunhild Stranden og Asbjørn Dyrendal.

 Dette gjelder og HEFs nettavis  tvungen Fri Tanke, hvor de samme navnene fra skeptiker miljøet utfolder seg, samt  reklamerer for skepsis sine nettsider og agenda. HEF er og en aktiv støttespiller for «skeptiske» møter på forskjellige steder i Norge.

Så med så mange støttespillere innen «skepsis»bevegelsen plassert høyt oppe i HEF systemet, har fokuset for organisasjonen flyttet seg nettopp dit hvor deler av det humanistiske grunnlaget ligger. Jobben for en verden hvor den sekulære ideologien råder,  og  utvikling skjer gjennom vitenskap.

Det er ikke uten grunn sekulær humanisme og kalles «scientific humanism»

» Humanism does not accept supernatural views of reality.»

Hvordan vil en slik grunnerklæring påvirke vitenskapen de sekulære humanister fremmer? 

Del 2 vil se nærmere på det.

3 kommentarer på “Sekulært angrep. Del 1

 1. Gudmund
  februar 23, 2012

  Hei!

  Kan du ikke oversette det der?

 2. Otto Lund
  desember 5, 2012

  Asbjørn Dyrendal, konspirasjonsteorier gir et fattig verdenskart, med viktige kritiske kommentarer http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1806&start=1

 3. heaters
  juli 11, 2013

  Ahaa, its pleasant discussion about this
  piece of writing here at this web site, I have read all that, so now me
  also commenting here.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den januar 16, 2012 av i Sekulær humanisme med stikkord , , , , .
%d bloggere like this: